Roman Týc blbne, až to bolí

Praha - Galerie „dvorak sec contemporary“ představuje sólo show českého umělce Romana Týce, výtvarníka, který rád provokuje, protože do důsledků sleduje své vize. Výstava s názvem …jen blbni, zkazíš to všem! je Týcův již druhý sólový projekt v této galerii. V roce 2011 výstava Grave Robber s funerální tematikou překračovala hranice společenského vnímání a otevřela nepřítomné téma smrti a piety.

Umělecké projekty Romana Týce často nesou hlubokou myšlenku s přesahem do autorova osobního života. Roman Týc výstavu …jen blbni, zkazíš to všem! koncipuje přímo pro prostory galerie a inspiraci pro ni nalezl ve svém dětství a dospívání.

Jednotlivé instalace na sebe navazují a umožňují divákovi vnímat autorův osobní emotivní prožitek vložený do tohoto projektu. Odhaluje zde své dětské úzkosti i prchavé radosti. Týc nepracuje s tradičními výtvarnými materiály, jak už v předešlých projektech ukázal, bere si materiál z konkrétních míst. Pro současnou výstavu např. použil ukradené pletivo z tunelu Blanka či nainstaloval do výstavních prostor autodrom.

Video Výstavu Romana Týce komentuje Radek Wohlmuth
video

Výstavu Romana Týce komentuje Radek Wohlmuth

„Roman pracuje s realitou, vychází z ní a komentuje ji. Takže mu není proti mysli přinést do galerijního prostoru autodrom, který tady není samoúčelný, představuje totiž modely chování, které přetrvávají. Týc letos slaví čtyřicátiny, což s sebou nese určité bilancování, ovšem na obsah k této výstavě přišel před dvěma lety ve vězení, kdy měl dostatek času k přemýšlení. Vystavené lineární obrazy jsou do značné míry ilustrativní, i když to na první pohled nemusí být zřejmé. Všechny se vztahují k nějaké konkrétní události, jako např. vztah rodiče a dítěte, přítomnost smrti nebo i připomenutí sestry, které vždy vše procházelo,“ přibližuje výstavu její kurátor Radek Wohlmuth.

Roman Týc (1974), vlastním jménem David Hons, je současný český umělec, který se snaží najít hranice veřejného prostoru, ohledává meze systému a zasahuje tam, kde mu příležitost umožní prezentovat své myšlenky, čímž se velmi často dostává do konfliktu se zákonem. V roce 2012 si kvůli pozměněným panáčkům na semaforech odseděl měsíc ve vězení. Týc svojí tvorbou komentuje společnost a svět okolo sebe, kritizuje a provokuje a vyvolává tím silné zpětné reakce a debaty. Je jedním z mála českých umělců, kteří rezonují i na mezinárodním poli vizuálního umění a reprezentují české současné umění. Jeho projekty byly recenzovány v nejprestižnějších světových médiích, například v The New York Times.

Týc byl zařazen jako součást kontextu mezinárodního aktivistického umění do prestižní publikace německého vydavatelství Gestalten s názvem Art & Agenda – Political Art and Activism. Roman Týc se také dostal do podvědomí prostřednictvím akcí diverzní skupiny Ztohoven, jíž je spoluzakladatelem a která byla v roce 2013 pozvána na mezinárodní symposium do londýnské Tate Modern.ROMAN TÝC …jen blbni, zkazíš to všem! Galerie „dvorak sec contemporary“ Dlouhá 5, Praha 1. Výstava potrvá od 30. 1. 2014 do 13. 3. 2014, pondělí–pátek 10.00 – 18.00 hod., sobota 11.00 – 18.00 hod.