Cestu Josefa Šímy za světlem vystavuje Museum Kampa

Praha - Komorní výstavu děl malíře Josefa Šímy, zaměřenou zejména na druhou polovinu jeho tvorby, připravilo Museum Kampa. Expozice sleduje především cestu významného českého a evropského malíře za světlem coby základním tématem tvorby. Představuje jeho práce ze soukromých českých sbírek, které u nás nebyly ještě nikdy k vidění. 

Video Hledání světla Josefa Šímy v Museu Kampa
video

Hledání světla Josefa Šímy v Museu Kampa

Celou výstavu tvoří díla ze soukromých českých sbírek, která v Česku dosud nebyla vystavena. Je tedy výjimečnou příležitostí vidět jiné obrazy než ty známé z veřejných galerií, zve diváky člen správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových Jiří Pospíšil.

Obraz Země světlo

Autorem doprovodné publikace je historik umění Karel Srp. „Obraz Země světlo byl nedávno vydražen v Paříži, desítky let ho vlastnil francouzský psychoanalytik Jean-Bernard Pontalis. Po letech se vrací ze zahraničí opět do české sbírky. Šíma v něm syntetizuje řadu motivů, kterými se zabýval celý život,“ vysvětluje Srp. Kurátorem výstavy je Milan Mikuš, majitel Galerie Maldoror, která stěžejní dílo, obraz Země světlo z roku 1967, zapůjčila.

Josef Šíma / Země světlo, 1967
Zdroj: Museum Kampa

Vedle tohoto díla představuje výstava dalších pozoruhodných 21 obrazů. Podle kurátora na nich lze sledovat především Šímovu cestu za světlem. „Nahlédneme do snového světa, do světa přeludových krajin, prostorů bez hranic, zpěvů Orfeových a svébytných duchovních proměn, jejichž prostřednictvím Šíma dává svou vizi světa, na jejímž vrcholku stojí svobodná básnická myšlenka,“ uvažuje galerista Mikuš.

Obrazy představují Šímovy jasné vize světa, které mají vždy reálný základ. Společenské a politické události, duševní stavy i krajiny francouzského venkova se však proměňují ve chvění světla. „Transformuje krajinu do úplně nové podoby, která by se dala nazvat 'šímovská'. Vývoj vidíme v těch krajinách z padesátých let, kdy pracuje s azurovou modří, kdy pracuje s krajinou jako se světelným médiem,“ zdůrazňuje Milan Mikuš.

Josef Šíma byl zakládajícím členem avantgardního spolku umělců Devětsil, ale jeho druhým domovem byla Francie, kde se stal zakládajícím členem pařížské iniciační skupiny Le Grand Jeu a kde prožil téměř 50 let. Krátce tvořil v duchu poetismu a konstruktivismu, poté se přiklonil k surrealismu. V jeho dílech lze najít snové krajiny, jemné ilustrace a grafiky i mytologická podobenství. Byl rovněž autorem portrétů a řady knižních ilustrací.

Sté výročí narození Jiřího Koláře

Muzeum Kampa současně otevírá výstavu děl ze sbírky Jiřího a Běly Kolářových. Připomíná jí letošní sté výročí narození Jiřího Koláře, významného literáta a výtvarníka, kterého tak návštěvníkům představí i jako sběratele. Výběr z kolekce, kterou spolu se svou ženou Bělou shromáždili, ukazuje díla například Pietera Breughela, Lucase Cranacha, Josefa Čapka, André Deraina, Aléna Diviše, Kazimira Maleviče nebo Mikuláše Medka.

Na závěr roku chystá Muzeum Kampa Jiřímu Kolářovi retrospektivu při příležitosti stého výročí jeho narození, které připadá na 24. září.