Podpora rodinných firem i jednodušší daně. Deset změn by mělo ulehčit živnostníkům

Živnostenský balíček, který má sloužit ke zlepšení podmínek pro malé a střední podnikatele, představili v úterý ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba za ANO). Právě jejich resorty připravily desatero konkrétních záměrů a na ně navazující kroky, včetně termínů pro splnění.

Video Události
video

Události: Co nabízí Živnostenský balíček

„Podnikatelé by se měli soustředit na svoji práci, ne běhat po úřadech a řešit zbytečné papírování. Řadu povinností, které po nich vyžaduje stát, by měla řešit veřejná správa,“ zdůrazňuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Je tak logicky mou prioritou, aby se v maximální možné míře sdílela data a informace, které si stát může zajistit sám, aby státní správa i samospráva využily v první řadě svých možností a nepřenášely povinnosti na podnikatele,“ odůvodňuje Havlíček zrod živnostenského balíčku, který má firmám a živnostníkům usnadnit život. 

O některých úkolech v jeho rámci podnikatelé už nicméně slyšeli, nebo se je již podařilo splnit. Třeba zvýšení limitu ročních příjmů pro výpočet výdajového paušálu z jednoho milionu korun na dva. 

Video Zprávy v 16
video

Schillerová a Havíček o Živnostenskému balíčku

„Na úspěšně položeném základním stavebním kameni, kterým je řádný výběr stávajících daní, nyní můžeme stavět vstřícné daňové prostředí pro osm milionů daňových poplatníků v této zemi. Proto se nyní ministerstvo financí plně soustřeďuje na komplex opatření, která tento ambiciózní cíl naplní. Jde zejména o zavedení jediné platby pro živnostníky s ročním obratem do jednoho milionu korun. V rámci této platby si uhradí daň z příjmu včetně sociálního a zdravotního pojištění a odpadne jim například povinnost podávat daňové přiznání, platit si účetní služby a podobně,“ upřesňuje ministryně financí Alena Schillerová.

Ministerstva ale představují i novinky, kam patří kompenzace exekučních nákladů a vstřícnější postoj stavebního úřadu vůči podnikatelům. Celkově tak instituce navrhují soustředit se na deset témat.

Podpora rodinného podnikání

Za důležité považují resorty podporu rodinného podnikání. Vnímají ho jako největší zdroj pracovních míst v soukromém sektoru, jehož vícegenerační charakter pomáhá stabilizovat české hospodářství. 

Pro příští rok chystají zavedení registrace rodinných firem (do března 2020) a spuštění vzdělávací, poradenské či propagační služby. A také zajištění přístupu k financím. Chtějí také připravit do listopadu příručku nazvanou Jak předat rodinnou firmu další generaci.

Jednodušší rozjezd

Stát počítá v rámci bodu nazvaného Jednodušší rozjezd s maximálním usnadněním podnikatelského startu všem zájemcům o živnostenské oprávnění. Za již splněné považuje dva úkoly: pohodlnější vyřízení živnostenského oprávnění a usnadnění registrace k daňovým povinnostem a odvodům, obojí přes Portál občana.

V příštím roce se pak počítá s tím, že bude možné složit základní kapitál pro s. r. o. v notářské úschově. 

Změny v zákonech jen dvakrát ročně

Obě ministerstva kritizují v balíčku fakt, že legislativa ošetřující podnikání se mění v nepravidelných intervalech a je těžké vývoj sledovat. Proto navrhla ustanovení dvou dnů, kdy budou nabývat účinnosti národní právní předpisy s dopadem na podnikání. Konkrétně by mělo jít o 1. ledna a 1. července. Úkol by měl být splněn ke konci letošního roku. 

Během příštího roku by se pak mělo využívat „těchto dvou dnů pro zavádění nových zákonů s dopadem na živnostníky a další podnikatelské subjekty kromě ospravedlnitelných výjimek, které musí být vždy řádně odůvodněné“.

Konec daňovým výjimkám

Oba ministři zdůraznili, že cílem je zjednodušení daňového systému, které povede k jeho odlehčení od řady sporných a nesystémových výjimek. 

„Ty se do zákonů dostaly často v důsledku lobbingu zájmových skupin. Kvůli tomu je daňový systém nepřehledný a mnohdy vede poplatníky k chování, které je za běžných podmínek z ekonomického hlediska neracionální, což pokřivuje podnikatelské prostředí a vytváří neospravedlnitelné rozdíly v daňové zátěži jednotlivých poplatníků,“ uvádí balíček. 

 Obě ministerstva proto chtějí revidovat a sloučit daňové výjimky a bránit zavádění nových. „Tím současně vytvoříme prostor pro plošné snížení daňové zátěže a snížení administrativy spojené s prokazováním nároků na uplatnění stávajících výjimek,“ slibuje materiál. 

Ještě během letošního roku by se měla uskutečnit důkladná analýza současných daňových výjimek a jejich vlivu na výši obecné sazby daně. V příštím roce by pak měl být zahájen proces redukce, zobecňování a slučování výjimek. 

Jednotná databáze formulářů

Ministerstva také soustředila přes 1300 formulářů pro živnostníky do jednotné přehledné databáze www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/formulare.html. Do března příštího roku by mělo být možné vyplňovat formuláře v elektronické formě prostřednictvím interaktivních souborů nebo on-line aplikací.

Všechny povinnosti a informace na jednom místě

České podnikatele stále trápí nepřehlednost v povinnostech, které vůči státu mají, připustili oba ministři. Proto chtějí všechna pravidla a další informace srozumitelně a jednoduše popsat na jednom místě.

Jeden úkol už byl v této kapitole splněn. Byl zprovozněn informační systém pro podnikatele (PES) Hospodářské komory ČR, kde mohou podnikatelé najít přehled svých povinností vůči veřejné sféře. 

Do března 2020 by pak měly být připraveny nové webové stránky pro podnikatele - www.businessinfo.cz, které pak otestují sami podnikatelé a živnostníci. 

Omezení statistických průzkumů

Další krokem, který má tisícům živnostníků usnadnit život, je méně statistických šetření – a to buď díky rušení a úpravám statistických formulářů, nebo zvýšení limitů pro povinné vyplňování. Konkrétně se tak mají do konce letošního roku omezit statistická šetření pro nejméně 3500 podnikatelů, čímž se uspoří minimálně 25 milionů korun za rok. V dalším roce půjde již o úspory ve výši minimálně 40 milionů korun za rok pro nejméně 13 tisíc podnikatelů.

Jednodušší a nižší daně nejen pro malé firmy

Připravuje se také zavedení jedné paušální platby pro živnostníky s ročním obratem do jednoho milionu korun. Tito podnikatelé už tak nebudou muset přiznávat daň z příjmu a odvody na třech různých formulářích, nově jim bude k zaplacení stačit jediná paušální platba. Výrazně se jim díky tomu sníží administrativa a nebudou už muset platit za účetní služby, míní zástupci ministerstev.

Rozvoj podnikání podpoří také nižší DPH na celou řadu řemeslných a odborných služeb, kdy impulsem pro sektor stravování bude další snížení DPH na stravovací služby. Všem osmi milionům daňových subjektů pak komunikaci se státem usnadní přehledné a intuitivní rozhraní on-line finančního úřadu, jehož spuštění pod názvem Moje Daně plánuje resort financí v roce 2020.

V praxi už některé dílčí úkoly byly v této oblasti splněny, jako například zvýšení limitu ročních příjmů pro výpočet výdajového paušálu z jednoho milionu korun na dva. Zůstávají ale další – během roku 2020 by se mělo snížit DPH na stravovací služby z 15 % na 10 % a DPH na odborné služby z 21 % nebo 15 % na 10 % v souvislosti s novelou zákona o evidenci tržeb.

V prosinci příštího roku by se také měl spustit zmíněný portál Moje Daně. A o rok později by měla být zavedena paušální daň pro živnostníky a další podnikatele z řad OSVČ s obratem do jednoho milionu korun. Během téhož roku by se také mělo zjednodušit poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům – jde o novou možnost stravenkového paušálu.

Kompenzace exekučních nákladů

Problémy s exekucemi má v současné době až devět set tisíc občanů. A pokud jsou zaměstnáni, má jejich zaměstnavatel s výkonem exekuce nemalé administrativní a finanční náklady. Podle ministerstev je proto nezbytné prosadit kompenzační systém, který by tyto náklady pomohl pokrýt.

Zásadním úkolem je proto do roku 2021 prosadit paušálně stanovenou náhradu nákladů živnostníků a dalších podnikatelů na administraci exekucí zaměstnanců v rámci vládní novely občanského soudního řádu.

Vstřícnější stavební úřad

V současné době je pro živnostníky jednání se stavebním úřadem noční můra. Ministerstva proto navrhují zásadní zjednodušení celého procesu. Vypadal by pak následně: živnostník pouze odevzdá projekt a stavební úřad vyřídí všechna ostatní povinná vyjádření za něj.

Představa ministerstev je, že v praxi by tak mohlo nastat v roce 2021, bude to však záležet na projednání nového stavebního zákona. 

Názor politiků

„Když se na ten balíček podíváme, tak je tam řada věcí opsaných z programu ODS, což nám samozřejmě dělá radost, zejména v oblasti paušální daně,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.

Předsedkyně rozpočtového výboru PS Miloslava Vostrá (KSČM) pak uvedla, že „z pohledu KSČM je to určitě cesta správným směrem, my vlastně po tom zjednodušení třeba daňových předpisů voláme už delší dobu.“