Rozpočtová rada varuje před neudržitelným systémem důchodu. Babiš ale označil zprávu za neseriózní

Premiér Andrej Babiš (ANO) označil vytváření zprávy k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí na 50 let dopředu za neseriózní. Národní rozpočtová rada by měla podle něj prezentovat veřejnosti své závěry pouze jako odborný názor, ne jako daný fakt a děsit lidi, píše Babiš na Twitteru. Samotná rada ale v úvodu zprávy mimo jiné píše, že je hlavním cílem zprávy, „aby scénář, který je jejím výsledkem, nakonec nebyl naplněn“. 

Rada v reakci na vyjádření Babiše citovala ze zprávy, že projekce na 50 let dopředu je zatížena značnou mírou nejistot. „Tudíž se přirozeně nabízí otázka, zda je vůbec účelné s tak dlouhým časovým horizontem pracovat. Zpráva však není prognózou či predikcí v tradičním slova smyslu,“ hájí se rada na Twitteru.

Rozpočtová rada v úterý zveřejnila svoji první Zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Podle zprávy nejsou české veřejné finance i přes očekávaný růst ekonomiky a daňových příjmů dlouhodobě udržitelné. Dluh veřejných financí by především kvůli stárnutí populace při zachování stávajícího nastavení daňové politiky a výdajů mohl dosáhnout v roce 2068 až 230 procent hrubého domácího produktu (HDP).

Veřejný dluh v poměru k HDP má ČR aktuálně 35,3 procenta HDP a v rámci EU je šestý nejlepší. EU požaduje podle současných pravidel dluh země pod 60 procenty HDP.

O vzniku nezávislé Národní rozpočtové rady rozhodl loni schválený zákon o rozpočtové odpovědnosti, který má pomoci vytvořit brzdu proti nadměrnému zadlužování státu.