„Nemůžeme být na všechno negativní.“ Fiskální pakt podle Babiše nebude mít na Česko dopady

Přistoupení k evropskému fiskálnímu paktu nebude mít na Česko žádné dopady. Ratifikace smlouvy, kterou ve středu podpořila vláda, však může ovlivnit obraz České republiky v Evropské unii, vysvětloval v Senátu premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). „Nemůžeme být na všechno negativní,“ dodal Babiš, když rekapituloval závěry prosincového evropského summitu.

Andrej Babiš
Zdroj: ČTK Autor: Ondřej Deml

Fiskální pakt podle Babiše nemá nic společného se vstupováním do eurozóny. „Nechceme vstupovat, nevidíme na to důvod, je to teď nevýhodné,“ uvedl premiér a znovu zopakoval, že Česko nechce ručit za řecké dluhy a za dluhy evropských bank. „Eurozóna se musí reformovat,“ dodal.

Babiš soudí, že při přijetí eura by se koruna měnila v kurzu 20 ku jedné, čemuž by prý asi „netleskali ani exportéři“.

Státy EU se mohou k paktu připojovat kdykoliv 

Fiskální pakt je mezinárodní smlouvou, která byla podepsána v roce 2012 pětadvaceti členskými státy EU, tedy všemi kromě Velké Británie, Česka a Chorvatska. Platí od 1. ledna 2013 a unijní země mohou k paktu přistupovat kdykoliv.

Vláda předložila fiskální pakt tak, aby ke schválení ratifikace stačila v Parlamentu prostá většina. Nebude tak nutná většina ústavní.

Obsahem paktu je rámec pro rozpočtovou kázeň a koordinaci hospodářských politik členských států. Státy eurozóny a signatáři mimo eurozónu, kteří oznámili úmysl být ustanoveními vázáni, musí zavést do vnitrostátního práva pravidlo vyrovnaných rozpočtů vládního sektoru. Tím se rozumí roční saldo hospodaření vládního sektoru očištěné o vliv hospodářského cyklu a jednorázových a přechodných opatření (tzv. strukturální saldo) ne horší než minus 0,5 procenta HDP.

Dále se státy zavazují zavést do rozpočtového procesu automatický mechanismus nápravy. Ten by byl spuštěn v případě, že by se stát závažným způsobem odchýlil od vyrovnaného hospodaření. Ačkoliv se na ČR jako na stát mimo eurozónu stanovená pravidla nevztahují, ta je plní již nyní a řadí se mezi rozpočtově nejodpovědnější státy EU.