Pro české firmy je Rakousko významný trh, pořád ale nejmenší ze všech sousedů

Český export do Rakouska se v prvních čtyřech měsících roku zvýšil o 12,4 procenta na 61 miliard korun. Vývoz k jižnímu sousedovi tak rostl rychleji než například do Německa či Francie, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Zároveň však Česko vyváží do Rakouska nejméně ve srovnání s exportem do ostatních sousedních zemí. Nové obchody může přinést podnikatelská mise, která doprovází rakouského prezidenta Alexandra Van der Bellena na návštěvě Česka.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK Autor: Drahoslav Ramík

Česká republika je šestý nejdůležitější vývozní trh Rakouska a na stejném místě je Rakousko pro české vývozce.

Spolu s Německem a Slovenskem patří k těm sousedním zemím, u kterých vykazuje obchodní bilance převahu českého exportu. Co do objemu vývozu je ale Rakousko nejmenší. Dokonce i do Polska, kde převažuje dovoz, činil loni objem českého exportu 229 miliard korun. Do Rakouska v té době putovala produkce v hodnotě 168 miliard. Rekordmanem je pak německý trh, kde našlo uplatnění zboží v celkové hodnotě 1,3 bilionu korun.

Kladný výsledek přeshraničního obchodu s Rakouskem přináší hlavně kategorie strojů a dopravních prostředků a průmyslového spotřebního zboží.

Hlavní vývozní položkou Česka směřující k jižnímu sousedovi tak jsou silniční vozidla. V posledních letech navíc tato exportní položka převážně narůstá. Zatímco v roce 2012 činila hodnota vývozu vozů osobních i dopravních nebo dílů a příslušenství necelých sedmnáct miliard korun, loni už šlo o 22,6 miliardy korun. Srovnání prvních čtyř měsíců letošního roku se stejným obdobím loňského roku pak slibuje další růst.

Vedle toho do Rakouska nejčastěji směřují elektrická zařízení a přístroje (loni za 16,8 miliardy korun), kovové výrobky (10 miliard), korek a dřevo (9,1 miliardy) nebo stroje a zařízení určená pro průmysl (8,6 miliardy).

Elektronika se ale z Rakouska také dováží. Loni sem šlo zboží tohoto druhu za osm miliard korun. Podobně vysoký je objem dovozu železa a oceli. Za více než pět miliard zamířily do Česka také produkty z kategorií silniční vozy (jde hlavně o díly a příslušenství), průmyslové stroje a kovové výrobky. Přes čtyři miliardy korun se dostal dovoz zboží v oblastech papír a papírové výrobky, strojní zařízení pro průmysl nebo ropa a související výrobky.

Rakouské investice jsou hlavně v bankovním a finančním sektoru

Podle vedoucího rakouské podnikatelské mise Richarda Schenze, která na návštěvě České republiky doprovází rakouského prezidenta, chtějí mnohé z firem vstoupit na český trh.

Celkový objem rakouských investic v tuzemsku dosáhl více než deseti miliard eur (263 miliardy korun), Česko je tak třetí nejdůležitější cílovou zemí přímých rakouských investic.

Nejvyšší podíl rakouských investic míří do bankovnictví a finančního sektoru (60 procent), dále pak na obchodní činnost, do stavební výroby, zpracování dřeva a strojírenství.

V Rakousku zase působí zhruba 300 českých firem a české investice tam byly dříve zanedbatelné. Průlomový byl loni kapitálový vstup Sazka Group do rakouské společnosti Casinos Austria. K největším českým firmám, které mají přímé zastoupení na rakouském trhu, patří Mitas, Strojimport, ČD Cargo, Elko EP Holding, ALUKOV, Ton či Crocodille ČR.

„Česká republika disponuje nesčetným množstvím průmyslových podniků, které se staly spolehlivými subdodavateli od strojů přes komponenty až po materiály. Čeští vývozci se orientují především na západní Evropu – zvláště Německo – a tudíž kladou důraz na vysokou kvalitu,“ uvedl obchodní rada rakouského velvyslanectví Christian Miller.

Hospodářská komora upozorňuje, že zaměření zahraničních investic v Česku by se mělo změnit – celá ekonomika České republiky je z velké části založená na levnější pracovní síle, která kýženou vyšší přidanou hodnotu, podle posledních statistik OECD, nepřináší.

„Bylo by mnohem lepší, kdyby byla konkurenceschopnost české produkce tažena spíše sofistikovanými inovacemi. K tomu je třeba pečlivěji selektovat investice, které se tady realizují. Měli bychom se soustředit především na technologické firmy se zaměřením na výzkum, vývoj nových produktů,“ uvedl ředitel odboru legislativy komory Ladislav Minčič.