Internetová ekonomika dobývá svět a s ním i Česko

Praha - Dynamicky se rozvíjející internetové ekonomice se v Česku daří, její podíl na HDP se v posledních letech pohybuje kolem 3 procent, což přesahuje 100 miliard korun. Neustále rostoucí elektronický obchod a on-line služby pomáhají nejen hospodářství samotnému, ale mají příznivý vliv i na sociální oblast – vytváří nová pracovní místa, na něž se řetězově navazují další pracovní příležitosti i v jiných oblastech ekonomiky. 

Elektronický obchod má výhody jak pro podniky, tak pro spotřebitele – nižší ceny, snadnější dostupnost zboží, rozvoj nových služeb a v neposlední řadě také nová pracovní místa. Výsledky nedávné studie Lovaňské univerzity například ukázaly, že jedno nové pracovní místo v informačních technologiích vytváří až čtyři nové pracovní pozice v jiných odvětvích. Nezanedbatelný je také vzdělávací potenciál internetu a rovněž jeho využití ve zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivých firem, ale třeba i států.

Ekonomické výsledky několika posledních let ukazují, že podíl samotné internetové ekonomiky na HDP začíná být větší než u tradičních odvětví, jako je například zemědělství, bankovnictví nebo pohostinství. Přesto v českém prostředí přetrvávají bariéry, které rozvoj internetové ekonomiky stále brzdí. Jednak je to stále nepřekonaná nedůvěra řady Čechů k některým aplikacím nebo například internetovému bankovnictví a jednak také poměrně nedostatečná připravenost absolventů škol. Čechům by podle odborníků prospěla také větší odvaha rozjet vlastní podnikání.

Internet ovlivňuje ekonomiku víc, než se zdá

Internet se v dnešním globalizovaném světě dostal do téměř všech sektorů ekonomiky, neměli bychom proto chápat přínos internetu pouze jako přidanou hodnotu jednoho konkrétního odvětví. Samotná internetová ekonomika je tak vlastně pouze jednou částí celkového vlivu, jakým internet ovlivňuje HDP. Pomáhá například zvyšovat produktivitu práce v jiných, zcela odlišných odvětvích. On-line reklama a e-commerce zase přinášejí levnější a zároveň efektivnější inzerci. Snadnější přístup k informacím je pak jedním z faktorů, které pomáhají lépe koordinovat práci a zvyšovat produktivitu zaměstnanců.


Čemu se naopak v tuzemsku daří, je nakupování přes internet. Přestože je to pouze jedna část internetové ekonomiky, může nám tato rostoucí obliba e-shopů v podstatě kopírovat i zvyšování ekonomické důležitosti celého odvětví.

Podle posledních evropských čísel dosahují zisky internetové ekonomiky přibližně 11,7 miliardy eur, což představuje 0,12 procenta evropského HDP. Mezi jednotlivými státy jsou ale často velké rozdíly. Británie, Francie a Německo se totiž podílí na evropském elektronickém obchodu z celých 70 procent. Výrazně méně se pak obchoduje on-line i přes hranice jednotlivých států, v roce 2010 uvedlo pouze 9 procent evropských spotřebitelů, že nakoupilo v elektronickém obchodě v jiném členském státě EU.

Odvětví internetové ekonomiky se stalo s rozvojem počítačových technologií a nových mobilních aplikací neoddělitelnou součástí celého sektoru informačních a komunikačních technologií (ICT), protože i ty služby nebo zboží, které nejsou přímo spojeny s internetem, jsou většinou alespoň jeho komplementem. Přidaná hodnota odvětví ICT byla v roce 2011 v Česku 160,5 miliardy korun, což představovalo přibližně 4,2 procenta HDP.

Katedra sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vytvořila studii o stavu internetu v České republice, ve které zjistila:

  • V roce 2014 bylo v ČR 79 % uživatelů internetu starších patnácti let.
  • Více než 90 % uživatelů internetu najdeme mezi studujícími, třicátníky a mladšími, vysokoškolsky vzdělanou a ekonomicky aktivní populací.
  • Tři z deseti uživatelů používají internet v pohybu, tedy na ulici nebo v MHD.
  • Oproti roku 2005 čeští uživatelé strávili na internetu dvojnásobek času.
  • Uživatelé strávili na internetu v roce 2014 průměrně 20 hodin týdně.
  • Televize zůstává v ČR nejdůležitějším zdrojem informací i zábavy.
  • Internet je druhým nejdůležitějším zdrojem informací (59 % české populace).
  • Téměř polovina uživatelů vyhledává na internetu alespoň jednou týdně informace o produktech. Ceny produktů či služeb alespoň jednou týdně porovnává čtvrtina uživatelů.
  • On-line bankovnictví užívají dva ze tří uživatelů.
  • Alespoň jednou týdně nakupuje na internetu více než třetina uživatelů v ČR.