Strojírenské podniky před krizí zachrání zákazníci z Ruska a Číny

Brno/Praha - České strojírenství si v posledních třech letech prožilo zlatý věk. Hospodářská krize, která se v současnosti přelévá do Evropy, ovšem bude pro strojírenský průmysl v blízké budoucnosti zřejmě znamenat značné zpomalení. České strojírenské podniky navíc stále souží vysoké ceny energií a silná koruna. Prezident Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl z brněnského veletrhu celému sektoru radí, aby hledal odbyt v širokém spektru zemí, dopady krize na Rusko a Čínu by podle něj nemusely být tak dramatické.

„Očekáváme, že kolem roku 2010 dojde k určitému poklesu,“ přiznává prezident Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl. Upozorňují na to signály ze zahraničí, zejména z Německa, s nímž je Česko ekonomicky úzce svázáno. „Nicméně máme ještě čas, abychom tomuto poklesu čelili,“ říká Rýdl.

Za zpomalováním českého strojírenství stojí podle Rýdla souběh několika faktorů, zejména vysokých cen energií a příliš silného kurzu české koruny. V souvislosti s ním vyzývá stále více českých podnikatelů k urychlenému přijetí společné evropské měny.

Koruna tlačí na produktivitu

Podle Jana Rýdla sice existují určité důvody, abychom s eurem dále čekali, ale nelze přehlédnout problém, že firmy jsou nuceny zvyšovat produktivitu práce o desítky procent. K tomu je tlačí právě relativně sílící česká měna.

Aby co nejlépe vzdorovaly hrozící krizi, české strojírenské podniky by měly co nejvíce diverzifikovat své portfolio zákazníků. „Očekávaná recese nebude na všech trzích působit stejně,“ radí Rýdl. Do krize by tak hluboko nemusely zabřednout státy jako například Rusko nebo Čína.