Spor mezi inspekcí a Templářskými sklepy se stupňuje

Čejkovice (Hodonínsko) – Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ještě letos Templářským sklepům Čejkovice neudělila pověření k provádění laboratorních rozborů pro účely hodnocení a zatřiďování vína. Firma inspekci podezírá, že jedná v návaznosti na spor z minulého roku. SZPI totiž loni firmě nařídila stáhnout z trhu zhruba jeden milion litrů vína. Templářské sklepy inspekci za jednání kritizují.

Inspekce si prý zasedla na celý region

Ředitel Templářských sklepů Čejkovice Pavel Pastorek:

„V minulosti jsme pověření dostali bez problémů. Nyní jsme také vše splnili. Jednoznačně tuto událost musíme dávat do souvislosti se spory, které se SZPI vedeme.“

Testy na hodnocení a zatřiďování vín v Česku dělá zhruba 15 laboratoří. Většina z nich je podnikových. Příslušné pověření jim obnovuje právě inspekce. Čejkovice však letos toto povolení ještě nemají. Podle ředitele firmy Pavla Pastorka inspekce Čejkovicím i vinařům z regionu způsobuje nemalé problémy. Pokud laboratoř nemá příslušnou licenci, jsou její testy pouze orientační. „Nemá proto cenu rozbory provádět pro účely zatřiďování,“ uvedl Pastorek. Bez těchto rozborů ale vinaři nemohou jít se svými produkty na trh, musí je proto vozit jinam. Templářské sklepy Čejkovice podle Pastorka v minulém roce provedly kolem 800 rozborů pro externí producenty vína.

Firma se proto rozhodla, že se bude domáhat ochrany svých práv, jednak u ministerstva zemědělství opatřením proti nečinnosti, a dále stížností na chování a jednání ředitele SZPI Jakuba Šebesty. Jednání inspekce firma znovu označila za šikanózní stejně jako předchozí zásahy inspekce.

Čejkovice nemohou prodat milion litrů vína

Inspekce chce zamezit prodeji více než milionu litrů vína ročníku 2009. Prý totiž pocházejí z hroznů neznámého původu. Templářské sklepy však víno přes požadavek inspekce odmítly stáhnout z trhu. Přes tisícovku tun hroznů nakoupily Templářské sklepy od brněnské společnosti BJ VITIS s.r.o., která není pěstitelem hroznů. U těchto hroznů podle inspekce není znám jejich původ. Hrozny společnosti podle inspekce dodala další brněnská firma, DOAL STAV s.r.o.

Podle inspekce pak při výrobě vína byly do těchto hroznům neznámého původu přimíseny i další hrozny, jejichž původ je známý. Tím byly znehodnoceny. Objem vyrobeného jakostního odrůdového vína a odrůdového vína tuzemské provenience ročníku 2009 neznámého původu se tak pohybuje kolem 1,080 milionu litrů.

Templářské sklepy Čejkovice
Templářské sklepy Čejkovice