Rok na pranýři: Potravinový web SZPI sklízí úspěch

Praha – Portál Potraviny na pranýři, který slaví první rok své existence, už navštívily přes dva miliony uživatelů. Server provozovaný Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) byl též oceněn Křišťálovou lupou za veřejně prospěšnou službu – lidé na něm mohou najít výsledky kontrol potravin a podávat podněty potravinové inspekci. Mluvčí inspekce Pavel Kopřiva v rozhovoru pro Studio 6 upozornil i na novinku, kterou portál nabízí – v sekci Informace pro spotřebitele mohou zájemci najít rady k nákupu jakostních a bezpečných potravin nebo se dozvědět o nespolehlivých webových portálech či tzv. hoaxech (záměrně šířených nepravdivých informacích).

Víno s myšinou, džemy bez ovoce a uzeniny s větším podílem vody než masa – to je výčet některých prohřešků, které se na webu za rok jeho fungování objevily. Základním pramenem informací uvedených na webu Potraviny na pranýři jsou závěry úředních kontrol SZPI.

„Informace se tam dostanou v okamžiku, kdy je kontrola z právního hlediska ukončena. To znamená, že není důvod, aby nebyla s jejími výsledky seznámena i veřejnost,“ poznamenal mluvčí SZPI.

„My jsme očekávali, že tento projekt vzbudí velkou pozornost. Ale musím upřímně konstatovat, že míra zájmu nás v pozitivním slova smyslu zaskočila,“ říká mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.


Potraviny, u nichž SZPI zjistí nějaké nedostatky, jsou na webu automaticky tříděny do tří kategorií – nejakostní, falšované a nebezpečné. „Nejvíce potravin spadá právě do kategorie nebezpečné. Tam se jedná například o potraviny, které nebyly skladovány v souladu s požadavky. To znamená, že se u nich vyskytlo zkažení, plísně, kontaminanty, cizorodé látky a tak dále,“ upřesnil Kopřiva.

Mluvčí inspekce rovněž upozornil na to, že nemalou část závadných potravin tvoří i ty falšované, u nichž byla určitá hodnotná složka při výrobě zaměněna za jinou, méně hodnotnou. U těchto produktů dochází ke klamání spotřebitele, protože není o této skutečnosti adekvátně informován na obalu výrobku. Takový nedostatek se prý objevuje například u vína, které výrobci často pančují vodou nebo špatně označují jeho původ.

„To je ostatně jeden ze základních důvodů, proč web Potraviny na pranýři vznikl. Aby se stal jakýmsi nástrojem v rukou spotřebitele, kterým vyrovná svůj informační deficit oproti výrobcům a prodejcům,“ dodal Kopřiva.

Potravinový pranýř přesto není u všech stejně populární – vadí zejména výrobcům a prodejcům potravin. Ti už vyhrožují tvůrcům stránek desítkami žalob. Že mohou být informace mnohdy zkreslené, se obává i agrární analytik Petr Havel.

„Web Potraviny na pranýři sehrál a ještě sehraje důležitou roli při informování spotřebitelů. Na druhou stranu je problémem toho webu skutečnost, že informace na webu je s měsíčním nebo dvouměsíčním zpožděním,“ poznamenal Havel.

Na webu již nejsou jen informace SZPI – výsledky svých kontrol tam nově přidává i Státní veterinární správa. Po roce fungování tvůrci webu chystají také aplikaci do mobilních telefonů.

Video Reportáž Ivy Zikmundové a Michaely Polákové
video

Reportáž Ivy Zikmundové a Michaely Polákové

Reportáž Ivy Zikmundové a Michaely Polákové

u 14. 7. 2013

Potraviny jsou už rok na pranýři

Rozhovor s Pavlem Kopřivou