Z Česka byly zřejmě organizovaným způsobem nelegálně vyváženy léky na předpis, uvedl SÚKL

Z České republiky byly podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nejspíš nelegálně vyváženy léky na předpis, ústav má podezření na organizovanou činnost. Podle už pravomocně ukončených kontrol provozovatelů lékáren zmizelo nejméně 130 tisíc balení za téměř 67 milionů korun. Podle ředitelky SÚKL Ireny Storové může být celková cena i dvojnásobná nebo vyšší. Provozovatelům za nedostatky ve vedení evidence skladových zásob a výdeje v lékárnách udělil ústav pokuty za 10,5 milionu korun. Česká lékárnická komora (ČLnK) takovou praxi označila za opovrženíhodnou a vyzvala k jejímu tvrdému trestání.

Video Události: Podezření na nelegální export léků
video

Události: Podezření na nelegální export léků

Zdroj: ČT24

„Kontroly odhalily celkem čtrnáct případů, kdy si provozovatelé lékáren objednali léčivé přípravky, ale nezavedli je do lékárenských systémů,“ uvedla Storová. „Máme podezření, že jde o nelegální organizovanou činnost, která má za cíl tato léčiva vyvézt do zahraničí,“ dodala.

Léky si tak české lékárny sice objednaly, nevydávaly je ale tuzemským pacientům a vůbec je neevidovaly ve svých skladových zásobách. Šlo například o léky na diabetes, astma, chronickou obstrukční plicní nemoc, vysoký krevní tlak či cholesterol, na epilepsii nebo proti krevní srážlivosti. Podle Storové šlo hlavně o léky, které jsou v zahraničí dražší než v České republice, kde je cena regulovaná.

„Děje se to proto, že jde o oblast, kde se dá za velmi krátkou dobu vydělat velmi velké peníze,“ soudí náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. „Každý subjekt, který se tohoto účastní, si musí být vědom, že pokuta bude vysoká,“ podotkl.

Video Studio ČT24
video

Brífink Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Zdroj: ČT24

Cena může být i dvojnásobná, odhalení nejsou konečná 

„Takové léky pak mohou chybět pro české pacienty,“ upozornila Storová. V dosud pravomocně ukončených kontrolách podle ní SÚKL nenarazil na podobné zacházení s antibiotiky nebo dětskými sirupy proti horečce, s jejichž nedostatkem se Česko v uplynulých měsících potýkalo. Další kontroly ale ještě pokračují.

„Máme jasné signály, že tato odhalení nejsou konečná. Celková cena může být i dvojnásobná nebo vyšší. Další řízení probíhají, nejsou pravomocně ukončena,“ vysvětlila. Jedna z kontrol podle ní například prokázala, že provozovateli lékáren se za třináct měsíců ztratilo ze systému více než 31 tisíc balení léčiv v hodnotě 17,5 milionu korun.

Video Studio ČT24
video

Náměstek Dvořáček o nelegálním zacházení s léčivy

„Obávám se, že v této chvíli je to špička ledovce. Případů SÚKL v této chvíli vyšetřuje mnohem větší množství,“ upozornil Dvořáček. „Jde o určitý signál pro celé lékové prostředí – v této chvíli, jak SÚKL, tak ministerstvo zdravotnictví opravdu pečlivě sleduje veškeré nestandardní chování a porušování zákona,“ upozornil.

SÚKL podle Storové informoval generální ředitelství cel, finanční ředitelství, policii, Českou lékárnickou komoru a ministerstvo zdravotnictví. Kraje podle ní mohou takovým provozovatelům i odebrat povolení k lékárenské činnosti. „Chceme navrhnout změnu zákona, aby bylo možné udělovat vyšší pokuty nebo případně zakázat činnost,“ doplnila.

ČLnK: Navýšení pokut je rezignací na snahu řešit jádro problému 

Podle lékárnické komory jsou problémy dlouhodobé a příslušný zákon neumožňuje Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv odhalovat a trestat nezákonný vývoz léků dostatečně. „Přesto dosud nebyla navržena změna zákona o léčivech, která by státnímu ústavu umožňovala účinnější odhalování a trestání nezákonných vývozců léků,“ uvedla komora.

Dvořáček si ale myslí, že zásadním způsobem se legislativa v tuto chvíli měnit nemusí. „O čem uvažujeme, je to, že nejvyšší možná míra pokuty bude ještě zvýšená. Tak, aby postih byl opravdu odstrašující,“ dodal.

„Navýšení pokut je spíše rezignací na skutečnou snahu řešit jádro problému, neboť jde o pokutu za přestupek spočívající v neplnění povinnosti vedení řádné evidence léčivých přípravků v lékárně, nikoliv za přestupek spočívající v nezákonném vývozu léků,“ reagovali zástupci lékárnické komory.

SÚKL by měl podle nich poskytovat komoře podklady, aby mohla se svými členy, kteří se na nelegální činnosti podílejí, vést disciplinární řízení. Mohli by být i vyloučeni z komory, čímž by přišli o možnost vykonávat povolání lékárníka. „SÚKL této nabídky zatím nikdy nevyužil a nepředal ČLnK údaje umožňující zahájit disciplinární řízení,“ doplnila komora.