Kanonie premonstrátů uspořádala prohlídky historického podzemí kláštera v Teplé na Chebsku

Podzemí kláštera v Teplé představilo návštěvníkům barokní štolový systém

Možnost nahlédnout do historického podzemí klášterního kostela Zvěstování Páně měli o víkendu návštěvníci kláštera premonstrátů v obci Teplá. Speciální prohlídka, kterou uspořádala Hroznatova akademie, zavedla zájemce i za hranice běžné prohlídkové trasy do obtížně přístupných míst barokního štolového systému. Štoly dříve sloužily k odvětrávání a k odvedení povrchové i podzemní vody. Prohlídka se konala pod dohledem speleologa.