V Česku přibývá zahraničních pracovníků, zjistili statistici. Za poslední desetiletí se jejich podíl ztrojnásobil

Zhruba 15 procent zaměstnanců v českých firmách tvoří cizinci. Za poslední desetiletí se podíl zahraničních pracovníků na českém trhu práce téměř ztrojnásobil. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ). Údaje jsou za období od roku 2010 do roku 2019.

 

Zaměstnanců ze zahraničí přibylo ve všech odvětvích. Koronavirová krize loni růst jejich počtu přerušila, ale jen dočasně.

„Je důležité si uvědomit, že bez cizinců by v Česku zaměstnanost vůbec nevzrostla. Za období let 2010 až 2019 nám tady přibylo 407 tisíc zaměstnanců-cizinců a českých zaměstnanců přitom 63 tisíc ubylo. Má to samozřejmě demografické důvody,“ uvedl Dalibor Holý z Českého statistického úřadu. Česká společnost podle statistiků stárne. Ubývá lidí v aktivním věku a přibývá seniorů.

Vývoj počtu zahraničních zaměstnanců 2010–2019
Zdroj: ČSÚ

V řadě odvětví tvořili cizinci před koronavirovou epidemií výraznou část pracovní síly. V zemědělství a lesnictví jejich podíl od roku 2010 vzrostl z necelých čtyř procent na 17 procent. V ubytování, stravování a pohostinství představovali čtvrtinu zaměstnanců. Před desetiletím to bylo necelých šest procent.

Práce v průmyslu a výrobě

Ve stavebnictví od roku 2010 podíl vzrostl ze 14 na 28 procent. V odvětví administrativních a podpůrných činností, kam spadají podle Holého agentury práce, tvořili cizinci předloni 54 procent zaměstnanců. V roce 2010 to byla desetina. Ve zpracovatelském průmyslu se podíl zvedl ze šesti téměř na 16 procent. V roce 2010 průmyslové podniky zaměstnávaly 66 tisíc cizinců, předloni jich bylo 178 700.

Podle Holého Češi přicházeli v posledním desetiletí do oborů vzdělávání, zdravotní a sociální péče, vědy a informačních a komunikačních činností. „Všechna tato odvětví jsou zajímavá tím, že tam je potřeba více kvalifikované práce, tedy kvalifikovanější lidé,“ uvedl Holý. Dodal, že každý třetí cizinec pracoval v Česku na pomocných a nekvalifikovaných pozicích. Téměř 23 procent pak obsluhovalo stroje a zařízení nebo se věnovalo řemeslu.

„Dominantně cizinci směřují tam, kde není důležitá jazyková bariéra, to znamená do dělnických profesí,“ uvedl Holý. Podotkl, že v Česku je ale i skupina vysoce kvalifikovaných expertů ze zahraničí, a to třeba v oboru informačních technologií.

V roce 2010 pracovalo v Česku zhruba 215 400 zahraničních zaměstnanců. Tvořili 5,5 procenta zaměstnanců v Česku. Na konci roku 2019 mělo zaměstnání v Česku téměř 621 900 lidí z ciziny. Podíl vzrostl na 14,7 procenta.