On-line výuka i v zimním semestru. Na takovou variantu se připravují některé univerzity třetího věku

Jak se připojit na videopřednášku nebo jak pracovat s dokumenty na internetu. Taková školení pro studenty některých univerzit třetího věku teď plánují jejich vyučující. Cílem je pomoci jim s technickými přípravami na možnou on-line výuku. Chtějí být totiž nachystaní na případné další uzavření škol kvůli koronaviru. Využijí tak i zkušenosti z minulého semestru, kdy kvůli koronaviru vzdělávání distančně probíhalo. ČT to řekly oslovené univerzity. Na podání přihlášky mají letos zájemci více času, někde až do září.

Kromě standardní prezenční výuky už pro studenty univerzity třetího věku chystají on-line kurzy například na pražské Vysoké škole ekonomické (VŠE). „V souvislosti s pokračující pandemií virové choroby covid-19 je připravována výuka v zimním semestru také v on-line formě,“ uvedl ředitel univerzity třetího věku VŠE Tomáš Kubálek.

S takovou formou výuky se setkali někteří z těchto studentů už v letním semestru. Podle Kubálka se ale vzdálených lekcí nemusí bát ani ti noví. „V srpnu probíhají osobní či vzdálené konzultace studentům univerzity třetího věku tak, aby na on-line výuku byli připraveni. Zejména se jedná o instalaci a nastavení softwaru a vyzkoušení,“ popsal Kubálek.

Na on-line výuku jsou případně připraveni také na Univerzitě Karlově, konkrétně na evangelické teologické, právnické nebo husitské teologické fakultě.

Distanční formu si chválili už během letního semestru vyučující na zlínské Univerzitě Tomáše Bati nebo na Západočeské univerzitě v Plzni. Při zhoršení situace jsou i tady připraveni se k ní vrátit. „Hned na začátku výuky budeme posluchače připravovat na možnost vzdálené výuky. Během letního semestru jsme již on-line výuku v rámci univerzity třetího věku realizovali a velmi se nám osvědčila forma nahrávaných přednášek,“ řekla mluvčí zlínské Univerzity Tomáše Bati Petra Svěráková.

Kolik bude uchazečů, univerzity zatím netuší

Jaký bude o lekce letos zájem, vysoké školy ještě neví. Kvůli koronavirové krizi totiž začaly přijímat přihlášky později než v předchozích letech. Na mnohých univerzitách tak mají zájemci o studium čas k podání přihlášky až do září.

„Vzhledem k současné situaci je termín podávání přihlášek na univerzitu třetího věku na Masarykově univerzitě na akademický rok 2020/21 přesunut z května na září letošního roku. O konkrétním termínu přijímání přihlášek i o způsobu, jakým budou přihlášky přijímány, budeme uchazeče informovat v druhé polovině srpna,“ sdělila mluvčí brněnské Masarykovy univerzity Tereza Fojtová.

Podle zkušenosti vysokých škol mají studenti univerzit třetího věku nejčastěji zájem o kurzy související s tematikou cestování, památek nebo zdravého životního stylu. „Jaké obory si letos uchazeči budou zapisovat nejvíce, se ukáže, až budou rezervace ukončeny. Tradičně ale bývá největší zájem o předměty týkající se zdravého životního stylu, ať už jde o přednášky z psychologie nebo z medicíny,“ přiblížila mluvčí Západočeské univerzity v Plzni Šárka Stará.

V posledních deseti letech výrazně vzrostl počet seniorů, kteří se v kurzech univerzit třetího věku chtějí vzdělávat. Mezi lety 2011 a 2018 se zhruba zdvojnásobil. V minulém akademickém roce jich bylo asi 57 tisíc. Kurzy univerzit třetího věku nabízejí v Česku veřejné vysoké školy a jejich různé fakulty či ústavy. Na přednášky se hlásí lidé zhruba od 55 let. Podle viceprezidenta Asociace univerzit třetího věku Romana Prokopa kolem 60 procent zapsaných v kurzech jsou šedesátníci a sedmdesátníci a zhruba čtyři pětiny jsou ženy.