„Poklad století" je kulturní památkou. Soubor denárů objevil náhodný nálezce před pěti lety

Denárový poklad nalezený u Chýště na Pardubicku se stal kulturní památkou. Je nazývaný pokladem století. Soubor stříbrných denárů z doby počátků české státnosti objevil náhodný nálezce v roce 2015. Na 1700 mincí leželo v podzemí téměř jedno tisíciletí.

Denárový poklad století
Zdroj: Východočeské muzeum

 „Poklad století“ patří Pardubickému kraji a lidé mince uvidí v letošním roce ve stálé expozici Východočeského muzea. „Reprezentuje mincovní produkci českého přemyslovského státu v průběhu 90. let 10. století. Je jedním z nejvýznamnějších souborů z období počátků českého raně středověkého mincovnictví,“ řekl ředitel muzea Tomáš Libánek.

Nález obsahuje běžné i raritní ražby, u kterých je známý třeba jen jediný exemplář na světě, a také řadu dosud neznámých denárových variant. „Rozbor motivů a ikonografie už teď naznačuje velice úzké a intenzivní mezievropské vztahy elit z hlediska tehdejší ekonomiky, politiky a ideologických vazeb především na Římskou říši,“ řekl muzejní numismatik Ladislav Nekvapil.

Význam pokladu je celoevropský

Unikátnost pokladu teď stvrdilo i ministerstvo kultury, které jej prohlásilo za kulturní památku. „Ministerstvo potvrdilo, že denárový poklad z Chýště je obzvláště významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti z konce 10. století a jeho význam je nejen regionální, ale celoevropský,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj).  

Poklad našel v roce 2015 u Chýště na Pardubicku náhodný nálezce, který za něj získal podle obecné právní normy desetinu ceny nálezu, tedy asi dva miliony korun. Znalecký posudek zadaný u Národního muzea v Praze vyčíslil kulturně historickou hodnotu mincí na částku 23,5 milionu korun.