Školy mohou kvůli koronaviru vyhlásit volno. Pokud bude epidemie, přistoupí ministerstvo k prázdninám

V případě vypuknutí epidemie nemoci COVID-19 v ČR by ministerstvo školství mohlo přerušit školní rok vyhlášením zvláštních prázdnin. Výuka by se mohla omezit také na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, krajských hygieniků, případně i ředitele. Vedení školy by mělo kontaktovat hygieniky, pokud by mělo podezření na onemocnění u některého žáka. Škola musí zajistit jeho oddělení od ostatních dětí, hygienická stanice či lékař pak mohou nařídit jeho karanténu.

Výuku kvůli koronaviru zatím v Česku na delší dobu přerušily pouze dvě vysoké školy. Na České zemědělské univerzitě se nepřednáší do pátku – mezi prvními třemi lidmi v republice, u kterých se nákaza prokázala, byl profesor její Technické fakulty. Preventivně také přerušila nejméně na dva týdny výuku Mendelova univerzita v Brně. Základní a střední školy zatím vyučují, ačkoli i u nich nelze vyloučit, že třídy časem zůstanou prázdné i po druhém zvonění.

„Opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví mají přednost před pravidly podle školských předpisů týkajících se například organizace školního roku, vyučování nebo poskytování školských služeb,“ uvedlo ministerstvo školství na svých stránkách. Kvůli ohrožení nákazou tak ministerstvo zdravotnictví nebo krajská hygienická stanice mohou rozhodnout o omezení výuky.

„Pokud ministerstvo zdravotnictví ani krajská hygienická stanice nezaznamenají nutnost nařídit příslušná opatření, existují i některé další možnosti, jak na přechodnou dobu situaci řešit,“ sdělilo ministerstvo školství. V případě vypuknutí větší epidemie by samo mohlo upravit organizaci školního roku, uvedlo. Mohlo by tak například vyhlásit zvláštní prázdniny.

Školy mohou vyhlásit ředitelské volno

Kdyby se onemocnění vyskytovalo spíš lokálně, měli by podle něj ředitelé základních, středních a vyšších odborných škol projednat situaci s krajskou hygienickou stanicí. Po dohodě s ní by mohli z důvodu preventivních protiepidemických opatření vyhlásit až pětidenní ředitelské volno.

Na omezení či přerušení provozu by se s hygieniky a zřizovateli mohli domluvit také ředitelé mateřských škol. „Náhradní péče o děti, žáky a studenty se po dobu protiepidemických opatření nezajišťuje,“ informovalo ministerstvo. 

Oddělte nemocné žáky, radí ministerstvo

Ministerstvo školství rovněž upozornilo, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví má škola povinnost zajistit oddělení žáka s příznaky infekčního onemocnění od ostatních dětí. Musí pro něj také zajistit dohled dospělého a telefonicky kontaktovat hygieniky nebo lékařskou pohotovost. „Karanténu může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřující lékař,“ uvedl úřad.

Vyzval rovněž školy, aby po rodičích důsledně vyžadovali potvrzení o bezinfekčnosti, pokud se třída chystá odjet na školu v přírodě. Takové akce se smí zúčastnit jen dítě, které se dva týdny před odjezdem nesetkalo s nemocným člověkem nebo někým, u koho je podezření na nákazu, připomnělo ministerstvo.

Základní a střední školy také oslovily nebo osloví rodiče, kteří s dětmi vyrazili o jarních prázdninách lyžovat do Alp do Itálie. „Budeme doporučovat, aby žáci, kteří jsou v Itálii, zůstali po návratu v domácí karanténě,“ uvedla ředitelka pražské Základní školy Ohradní Eva Smažíková.

Zatím se školy snaží hlavně o prevenci. Pedagogové ozřejmují dětem, jak si mají správně mýt ruce, k dispozici jsou dezinfekční prostředky – pokud se je podaří sehnat. „Potýkáme se s malým množstvím, protože to je teď nedostatkové zboží,“ připustila ředitelka Smažíková.