Ochrana dat při eurovolbách: Okrsky se sečtou těsně před zveřejněním výsledků, komisaři jsou vázáni mlčenlivostí

Na zabezpečení výsledků hlasování při volbách do Evropského parlamentu se připravil Český statistický úřad. Volební místnosti se uzavřely, výsledky ale ČSÚ zveřejní až v neděli v noci. Úniku informací se má předejít například tím, že data z jednotlivých okrskových komisí sečte ČSÚ až těsně před celkovým zveřejněním výsledků. Členové komisí jsou také vázáni mlčenlivostí, zákon ale s porušením tohoto zákazu žádnou sankci nespojuje.

Dítě čeká, až jeho matka za plentou vloží svůj hlas do obálky
Zdroj: ČTK Autor: Michal Krumphanzl

Zatímco v Česku se volební místnosti uzavřely v sobotu odpoledne, na území EU odvolí poslední občané až v neděli ve 23 hodin v Itálii. Jedná se tak o jediné tuzemské volby, během kterých Český statistický úřad (ČSÚ) nebude zveřejňovat průběžné volební výsledky. 

Za průběh sčítání hlasů a za zjištěné údaje odpovídají jednotlivé okrskové volební komise, u kterých lidé odevzdali své hlasy. V těchto volbách jich bylo celkem 14 766. Finální výsledky pak představí ČSÚ v neděli večer.

„V těchto volbách nebudou zveřejňovány průběžné výsledky. Dílčí výsledky voleb nesmí zveřejňovat ani členové okrskových volebních komisí,“ upozorňuje mluvčí ČSÚ Jan Ciesler.

Celkové výsledky tak neuvidí v sobotu ani pracovníci úřadu, data za jednotlivé okrsky totiž budou zatím v systému „viset“ nezpracovaná a sečtena budou až v neděli těsně před 23:00. 

Členové komisí jsou vázáni mlčenlivostí, porušení ale nepřináší sankce 

Podle zákona nesmějí členové okrskových volebních komisí poskytovat informace o průběhu voleb, a to až do doby uzavření poslední volební místnosti na území EU. Zákaz se nicméně nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří už hlasovali.

„Tento zákaz vyplývá i z právních předpisů Evropské unie a platí stejně pro všechny členské státy. Jeho smyslem je, aby výsledky voleb neovlivňovaly dosud hlasující voliče. Zákaz se vztahuje na všechny volební orgány a celkové, částečné i předběžné výsledky voleb. Nevztahuje se na výsledky volebních průzkumů a tzv. exit polls, které zveřejňují sdělovací prostředky,“ uvedl mluvčí ministerstva vnitra Adam Rözler. 

„S porušením tohoto zákazu však zákon o volbách do Evropského parlamentu nespojuje žádnou sankci. Obecně platí, že porušení ustanovení zákona o volbách do Evropského parlamentu může být důvodem pro soudní přezkum voleb u Nejvyššího správního soudu. Takový návrh však může uspět pouze tehdy, pokud byl volební zákon porušen způsobem, který hrubě ovlivnil výsledek volby kandidáta,“ dodává Rözler. 

„Členové okrskových volebních komisí jsou o zákazu zveřejnit zjištěné výsledky hlasování informováni na školeních, která provádí Český statistický úřad a pověřené obecní úřady ve spolupráci s krajskými úřady,“ doplnil Rözler. 

Kontrolní software využívá při sčítání devět z deseti komisí 

Data se budou kontrolovat i na cestě mezi okrskovými komisemi a statistickým úřadem. Komisaři začnou sčítat hlasy bezprostředně po uzavření volebních místností. Potom, co odpečetí volební schránky a ručně sečtou hlasy, zapíší výsledky do formuláře.

Sečtené hlasy pak putují na 506 tzv. přebíracích míst. Výsledky si tady převezmou statistici, zkontrolují je a vloží do systému.

„Zástupce komise obdrží písemný doklad potvrzující, že výsledek byl do dalšího zpracování převzat bezchybně, a převezme od ČSÚ také opis uložených dat. Zástupce si tak může rovnou na přebíracím místě ověřit, že údaje, které ČSÚ převzal, souhlasí s údaji v zápisu,“ vysvětluje další z kontrolních mechanismů Jan Ciesler.

Zápis je potom v zabezpečené elektronické podobě odeslán do centra ČSÚ, kde data projdou třetím kolem kontroly a budou uložena do databáze. 

Před volbami ČSÚ vždy systém prověřuje a dělá zátěžové zkoušky. Na volbách se podílí přibližne 2500 lidí a 1500 kusů techniky.