Bělobrádek: Podporu státu si zaslouží jen manželství muže a ženy. Je výjimečné a nejlepší

Podporu státu si zaslouží jen svazek muže a ženy, protože představuje nejstabilnější prostor pro výchovu dětí. V souvislosti se sněmovní debatou o možném uzákonění sňatků stejnopohlavních párů to prohlásil šéf lidovců Pavel Bělobrádek. Podle sociálního demokrata Jiřího Dienstbiera ovšem současná nemožnost stejnopohlavních párů vstoupit do manželství nezaručuje „rovnost v důstojnosti“.

Video Události, komentáře
video

Manželství stejnpoholavních párů? Duel Pavla Bělobrádka a Jiřího Dienstbiera

V dolní komoře aktuálně leží dva legislativní návrhy se srovnatelnou poslaneckou podporou, minimálně pokud jde o počty předkladatelů. A zatímco první norma žádá v Listině základních lidských práv a svobod definovat manželství jako svazek muže a ženy, novela občanského zákoníku chce od explicitního jmenování pohlaví naopak ustoupit – a otevřít tak cestu ke sňatkům stejnopohlavních párů.

Úvodní diskusi o obou poslaneckých předlohách dolní komora nedokončila v polovině listopadu. Od té doby se k nim navzdory snahám části poslanců nedostala až do úterního jednání. A ani na něm ji nedokázala ukončit. Podle očekávání se totiž na plénu střetli obhájci takzvaného tradičního modelu rodiny a ti, kteří chtějí možnosti manželství oproti současným mantinelům rozšířit. 

V Událostech, komentářích ČT24 pak možné změny odmítl i končící předseda křesťanské demokracie Pavel Bělobrádek. Argumentoval tím, že v českém kulturním prostředí a v evropském civilizačním prostoru je manželství definováno jako svazek muže a ženy, a zaslouží si proto zakotvit na ústavní úrovni – čili ve zmiňované listině.

„Nenazývejme manželstvím to, co jím není. Není jím mnohoženství ani svazek jiného typu. Je to svazek jednoho muže a jedné ženy,“ konstatoval. „Podporu státu si zaslouží jen ten jeden (typ soužití), protože je výjimečný a je nejlepší. Manželství je institut, který se stát zavazuje chránit z toho důvodu, že se snaží vytvářet co nejlepší a nejstabilnější prostředí pro výchovu dětí. Hoch i děvče potřebují mužský i ženský vzor, aby se zdravě vyvíjeli.“

Dienstbier: Stát se nemá vázat na žádnou ideologii, je neutrální

Podle někdejšího ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera by naopak stát v zájmu své neutrality neměl takto ideologicky promlouvat. „Je tady ústavní princip, že se stát neváže na žádnou ideologii nebo náboženství,“ upozornil. „Jedna část společnosti vnucuje ostatním svůj pohled na jediný model manželství a neakceptuje to, že někdo jiný chce žít podle jiných hodnot. A stát by mu to měl umožnit, protože chce být neutrální.“

Argument ve prospěch stejnopohlavních sňatků, který zaznívá například z iniciativy Jsme fér a který v debatě na ČT24 zopakoval i Dienstbier, je hájí snahou nebýt druhořadým členem společnosti, protože homosexuální vztahy jsou stejně hodnotné jako ty heterosexuální.

„Že tady jsou i taková partnerství a dokonce rodiny, které vychovávají děti, je realita. Zákon to nemá zavádět. Jen akceptuje realitu, která už tady je – a má i těmto svazkům poskytnout stejnou ochranu,“ upozornil Dienstbier. Bělobrádek se proti snahám uzákonit manželství stejnopohlavních párů naopak ohradil.

„Každý člověk má svou důstojnost, ale nebude si ji vynucovat tím, že zaútočí na nějaký princip, který je tady dlouhodobý. Manželství je předkřesťanská instituce a stát si společenskou smlouvou stanovil, že je hodná ochrany,“ uzavřel.

Podpora stejnopohlavních sňatků v české společnosti v loňském roce
Zdroj: ČT24
Legální stejnopohlavní manželství v Evropě
Zdroj: ČT24