Děti z vyloučených lokalit do školek nechodí, i když je to povinné, zjistila inspekce

Zavedení povinného roku předškolního vzdělávání docházku malých žáků v sociálně znevýhodněných lokalitách nezvýšilo. Zjistila to školní inspekce při rozsáhlé kontrole. Zavedení povinného předškolního vzdělávání bylo v programovém prohlášení ještě minulé vlády. Podle propagátorů mělo přinést sociálně znevýhodněným dětem lepší základ pro vstup do prvních tříd na základních školách.

Video Události
video

Události: Podle inspekce povinnost znevýhodněné děti do školek nepřivedla

Školní inspekce ovšem konstatovala, že záměr se nepodařil. „Děti, které se v minulých letech posledního ročníku neúčastnily, se ho neúčastní ani poté, kdy to zákon stanovil pro jejich vzdělávání jako povinné,“ uvedl ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Zpráva inspekce uvádí, že ve školním roce 2017/2018 se nepodařilo zapojit zhruba tři procenta dětí z populačního ročníku. Často jde podle inspekce právě o děti, pro „které by bylo toto vzdělávání nejvíce přínosné, protože většina z nich pochází ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí, jež na jejich potřeby v oblasti vzdělávání nedokáže adekvátně reagovat“.

Předškolního vzdělávání se účastní přes 130 tisíc pětiletých a starších dětí. Přes 96 procent z nich chodí v tomto školním roce do mateřské školy. Necelá 3 procenta navštěvují přípravné třídy ZŠ a přes procento jich zůstává v individuálním vzdělávání.

Ministerstvo chce stejný postup jako při školní docházce 

Například Mateřskou školu Lidická v Mostě navštěvuje 100 dětí. Více než polovina z nich pochází z vyloučených lokalit, nejčastěji z Chanova. Jde o děti, které vedení školky musí pravidelně před zápisy vyhledávat.

„Probíhají jednání s ministerstvem práce a sociálních věcí, aby například orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) postupovaly v této věci obdobně, jako postupují s povinným základním vzděláváním,“ říká ředitel odboru předškolního vzdělávání ministerstva školství Jaroslav Faltýn.

Třeba v Mostě sociální pracovnice obcházely vyloučené lokality už v září, ovšem pouze s částečným úspěchem. Za přestupek přitom hrozí rodičům až pětitisícová pokuta, která ve městě padla zatím jen jednou. Ne vždy lze totiž rodiče dohledat na adrese, kterou uvedli jako trvalé bydliště.

Inspekce doporučuje dotované stravování či dopravu do školek

Podle školní inspekce by zavedení povinného předškolního roku mělo u dětí, které se tohoto vzdělávání nadále neúčastní, doplňovat i další podpůrná opatření, jako třeba „dotování plné ceny školního stravování nebo zajištění dopravy tak, aby nové opatření nepředstavovalo další zátěž pro rodiny těchto dětí. Součástí péče o vyšší účast těchto dětí na vzdělávání by měla být také cílená práce s jejich rodiči, spočívající zejména ve vysvětlování přínosů předškolního vzdělávání“, píše se v inspekční zprávě.

Zároveň inspekce soudí, že v oblastech, kde se vyskytuje více těchto dětí, by stálo za to posílit mateřské školy o speciálního pracovníka (například sociálního pedagoga), který by práci s rodiči zajišťoval. Na to by ale také měly do školek putovat vyčleněné peníze, doporučují inspektoři.