Anticeny Velkého Bratra „vyhráli“ hejtman Běhounek i ministerstvo průmyslu

Anticeny Velkého Bratra určené pro lidi a instituce narušující podle pořadatelů nejvíce soukromí připadly letos vysočinskému hejtmanovi a poslanci Jiřímu Běhounkovi (za ČSSD), ministerstvu průmyslu, Úřadu vlády a společnosti Equa Bank. Běhounka „ocenilo“ pořádající sdružení Iuridicum Remedium za poslanecký návrh na neomezený přístup k elektronické zdravotnické dokumentaci; ministerstvo pak za návrh právní úpravy masivního sběru dat pro potřeby policie. Do Strakovy akademie jde Cena Velkého Bratra za definici, jak poznat Roma. Úřad vlády s hodnocením nesouhlasí, podle hejtmana Běhounka jde o nedorozumění.

Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (za ČSSD)
Zdroj: ČT24

O anticenách rozhoduje osmičlenná porota složená z právníků či novinářů na základě nominací, které zaslala veřejnost. Název odkazuje na hlavu totalitního režimu v Orwellově románu 1984. Výsledky vyhlašuje pořádající organizace ve čtyřech kategoriích.

Kategorie Dlouhodobý slídil připadla ministerstvu průmyslu a obchodu za zákon o elektronických komunikacích, který má v gesci. Porotě se nelíbí povinnost poskytovatelů služeb elektronických komunikací shromažďovat metadata a plošně je půl roku uchovávat pro potřeby policie a dalších orgánů.

„Jde o velmi citlivá data o tom, kdo s kým komunikuje, ale i o podrobné údaje o pohybu každého z nás,“ upozornili vyhlašovatelé cen. Připomněli přitom, že Soudní dvůr EU označil podobný plošný sběr dat za nelegální.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zdroj: ČTK
Autor: Stanislav Zbyněk

Návrhem na zrušení paragrafů několika zákonů, které se plošného sběru dat týkají, se bude zabývat i český Ústavní soud. Poslanci ze šesti stran se před koncem minulého roku podepsali pod návrh, podle kterého takové uchovávání informací o chování lidí nemá výrazný vliv na objasňování kriminality. I oni přitom odkazují na verdikt evropského soudního dvora.

Ministerstvo podle jeho mluvčího připouští, že „uchovávání provozních a lokalizačních údajů je významným zásahem do některých ústavně zaručených práv“, ale domnívá se, že převažuje veřejný zájem na odhalování trestné činnosti a ochraně bezpečnosti obyvatel Česka před
pachateli trestných činů.

Přístup ke zdravotní dokumentaci bez limitů, nebo cesta k vyspělé Evropě?

Hejtman Kraje Vysočina a zároveň poslanec Jiří Běhounek (za ČSSD) je pak podle pořadatelů „Úředním slídilem“. Anticenu mu vynesl návrh na široký přístup k elektronické zdravotní dokumentaci prostřednictvím Národního kontaktního místa. Jde o tzv. přílepek, který Běhounek připojil k zákonu o elektronické identifikaci.

„Zákon zcela postrádá nezbytné limity tohoto přístupu, stejně jako zcela mlčí o tom, zda může pacient sdílení svých citlivých dat jakkoli ovlivnit,“ vysvětlili porotci svoji volbu.

Běhounek v době, kdy se zákon schvaloval, obhajoval svůj pozměňovací návrh snahou zapojit Česko do celoevropského systému výměny zdravotnické dokumentace. „Materiál jsem dal jako pozměňovací návrh proto, abychom projekt, na který jsme dostali dotaci kolem devíti milionů korun, úplně nezabili,“ řekl loni v létě serveru iDnes.cz.

Po udělení anticeny dal Jiří Běhounek najevo, že si myslí, že je všechno ošetřené. „Opakovaně jsem to konzultoval,“ uvedl. Udělení Ceny Velkého Bratra považuje za nepochopení. Podle něj to také ukazuje na odpor proti elektronizaci zdravotnictví. „Jde o to, abychom vůbec měli národní kontaktní centrum a výměnu zdravotnické dokumentace s Evropou,“ dodal.

Povinné TelcoScore a definice Roma

Kategorii Firemní slídil „vyhrála“ Equa Bank, která vyžaduje souhlas klientů s poskytnutím tzv. TelcoScore sestaveného z dat telefonních operátorů. Banka tak prověřuje kredibilitu zákazníka.

Porotě se nelíbí především to, že souhlas nelze odmítnout, k poskytnutí skóre je přitom nutný. „Vyžadování souhlasu i u dalších finančních ústavů povede k tomu, že takový souhlas bude stěží moci být považován za svobodný,“ podotkli porotci.

Podle mluvčí Markéty Dvořáčkové však banka připravuje aktualizovanou verzi žádosti o spotřebitelský úvěr. „Již umožňuje volbu udělení souhlasu, nebo nesouhlasu o využití služby TelcoScore ze strany klienta, a to v průběhu druhého čtvrtletí tohoto roku,“ slíbila.

Na Úřad vlády pak jde anticena v kategorii Výrok Velkého Bratra. Pro sčítání Romů totiž vytvořil definici, jak Roma poznat. Jde podle ní o člověka, „který se za něj sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností hlásil, a/nebo je za něj považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů“.

Porotci zdůraznili, že není možné označovat kohokoli za příslušníka jakéhokoli etnika jinak, než že se k etnicitě sám přihlásí. Definici proto prohlásili za neadekvátní a nepřijatelnou.

Úřad se však prostřednictvím mluvčí kabinetu Barbory Peterové ohradil. Mluvčí poukázala, že cílem materiálu byl boj proti diskriminaci. „Při diskriminačním jednání nehraje zásadní roli skutečnost, jak diskriminovaná osoba sama sebe vnímá, ale to, jak ji vnímá a posuzuje okolí,“ poukázala. Míní proto, že metodika, kterou porota Cen Velkého Bratra kritizovala, „může přispět k účinnějším opatřením podporujícím integraci romské menšiny“.

Kromě negativních ocenění udělují pořadatelé Cen Velkého Bratra vždy i jedno pozitivní. Letos je získala nezisková organizace Open Whisper Systems, která vyvíjí aplikaci určenou pro šifrovanou mobilní komunikaci.