Třetina mladých není spokojena s uplatněním svého vzdělání

Zhruba třetina lidí (34 procent) ve věku mezi 20 až 34 roky nevyužije v práci svou kvalifikaci. Přibližně polovina mladých lidí přitom absolvovala během svého vzdělávání více než šestiměsíční povinnou praxi. Vyplývá to z aktuální analýzy situace mladých na trhu práce, kterou zpracoval Český statistický úřad. S uplatněním svého vzdělání jsou podle analýzy nejspokojenější vysokoškoláci.

Spokojenost mladých lidí s tím, jak mohou svou kvalifikaci uplatnit, je podle průzkumu závislá na jejich vzdělání. Nespokojena byla téměř polovina (46 procent) všech respondentů s výučním listem. Nejvíce je jich v technických oborech, ve výrobě a stavebnictví a službách, zejména pak v restauratérství a v kadeřnických a kosmetických službách.

Poměrně vysoký podíl (37 procent) nespokojených byl i mezi středoškoláky s maturitou, a to zejména v oborech umění a humanitní vědy, dále v oborech zemědělství, lesnictví a rybářství a také mezi absolventy gymnázií a lyceí.

Mezi vysokoškoláky si na špatné uplatnění svého vzdělání stěžuje naopak jen asi 13 procent respondentů. Nejvíce je jich v oborech služeb, umění a humanitní vědy, ukázal průzkum.

Nějakou pracovní zkušenost během svého studia získalo asi 80 procent dotázaných mladých lidí. Dlouhodobou praxi, tedy více než šest měsíců, uváděli nejčastěji vyučení (26 procent). Jde hlavně o mladé muže, což souvisí s rozdílnou vzdělanostní skladbou mužů a žen, uvedl ČSÚ.

Na středním stupni s maturitou už je podle ČSÚ rozdíl v počtu osob s dlouhodobou praxí mezi muži a ženami podstatně nižší. A v terciálním vzdělání má naopak více praxe žen, protože je i více absolventek než absolventů. Více než půl roku praxe v rámci studia mělo asi deset procent vysokoškoláků.

S věkem klesá ochota se za prací stěhovat

Tři čtvrtiny všech mladých zaměstnanců v průzkumu uvedly, že svou práci získaly buď prostřednictvím příbuzných či známých nebo kontaktovaly svého nynějšího zaměstnavatele. Zhruba 13 procent jich našlo zaměstnání odpovědí na inzerát.

Možnost stěhovat se za prací uvádějí podle ČSÚ hlavně neaktivní mladí lidé ve věku do 24 let, kteří studují vysokou školu. Více než 35 procent jich v průzkumu připustilo, že by se kvůli zaměstnání přestěhovali i mimo ČR.

Ochota stěhovat se klesá s přibývajícím věkem. Ve skupině lidí mezi 25 a 29 roky byl jejich počet 16 procent a v další skupině do 34 let se snížil na osm procent.

Průzkum mezi zaměstnanými ve věku mezi 20 a 34 roky ukázal, že se jich za prací přestěhovalo 13 procent. Podle ČSÚ jde hlavně o absolventy terciálního studia a ty s maturitou (celkem 104 tisíc lidí). Převážně se stěhovali v rámci ČR (132 tisíc), méně jich odešlo do zahraničí (28 tisíc).