Obrana státu nebo Velký bratr? Nová role Vojenského zpravodajství už dostala „cenu“

Anticenou Velký bratr „odměnila“ porota neziskové organizace Iuridicum Remedium (IuRe) ministerstvo obrany za novelu zákona o Vojenském zpravodajství, která vojenské rozvědce umožní sledovat i ovlivňovat provoz na internetu. Další anticeny, jimiž pořadatelé upozorňují na nepřiměřené zásahy do soukromí, dostala společnost Home Credit a také Úřad práce. Nejproblematičtější výrok potom podle poroty pronesl regionální ředitel MasterCard Miroslav Lukeš.

Velkého bratra vyhlašuje IuRe ve čtyřech kategoriích – úřední slídil, firemní slídil a dlouhodobý slídil a také za výrok. Úředním slídilem je podle poroty ministerstvo obrany, které chce, aby Vojenské zpravodajství neslo zodpovědnost za kybernetickou obranu České republiky. Novela zákona, jež to má umožnit, předpokládá, že zpravodajci budou moci rozmístit na internetové linky „černé skříňky“ schopné odposlouchávat, ale i blokovat či měnit provoz internetu v Česku.

Obavy, že budou pracovníci vojenské rozvědky takřka vstupovat lidem do obýváku, ředitel VZ Jan Beroun odmítá. Ujistil, že sledovací zařízení budou zcela pasivní, nebudou moci nijak ovlivňovat dění na síti a ke čtení obsahu dat bude potřeba povolení soudu. Navíc podle něj nepůjde o zařízení zpravodajců, nýbrž operátorů. Ti je také detailně otestují a budou ručit sami sobě i svým klientům, že nezpůsobí žádné výpadky sítě.

Ministerstvo obrany se proti označení za slídila ohradilo. Jednak upozornilo, že novela není jeho samovolnou aktivitou, nýbrž vyplývá z rozhodnutí vlády. Úřad Martina Stropnického zároveň odkázal na několikastupňovou kontrolu, kdy bude na činnost kybernetických ochránců dohlížet ředitel VZ, ministr obrany, vláda a ještě Stálá komise pro kontrolu činnosti VZ.

Kritici systému však mimo jiné poukazují na to, že sledovací zařízení budou představovat slabinu. Obávají se, že pokud se v systému objeví jediná chyba, otevře se útočníkům příležitost napadnout všechny dotčené sítě najednou.

Porota Velkého bratra navíc o nevinnosti systému kybernetické obrany a schopnosti na zpravodajce dohlížet pochybuje. Novela se jí nezamlouvá ani po započtení pozměňovacího návrhu, který doporučil schválit sněmovní výbor pro bezpečnost. Ten výslovně zakazuje vstupovat do obsahu internetu a předpokládá zřízení poradního výboru pro kybernetickou bezpečnost a obranu. „I zde jsou zcela vágní pojmy,“ poukázal výkonný ředitel IuRe Jan Vobořil. 

Velkými bratry jsou i Home Credit a Úřad práce

Firemním slídilem vyhlásila porota poskytovatele nebankovních půjček Home Credit. Pořadatelům Velkého bratra se nelíbí aplikace, která slouží k prověřování žadatelů o půjčku a analyzuje obsah mobilního telefonu klienta. V případě, že například najde kontakty na osoby, jež v minulosti půjčky nesplácely, může být žadatel o půjčku odmítnut.

Home Credit však tvrdí, že i když kontrolu kontaktů technologie umožňuje, společnost ji fakticky nevyužívá. „Cenu tedy dostáváme za něco, co nemáme a ani mít nebudeme,“ uvedla mluvčí společnosti Zuzana Bienvenu.

Úřad práce potom dostal cenu za dlouhodobé narušování soukromí. Podle poroty se ho dopouští, když vyžaduje od žadatelů o některé sociální dávky kompletní výpisy z bankovních účtů. Konkrétně se to má týkat hlavně příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení. „Povinnost předkládat kompletní výpisy přitom nemá oporu v zákoně,“ uvedla porota.

Úřad však na svém postupu trvá. Podle jeho mluvčí Kateřiny Beránkové je s dávkami „povinen nakládat efektivně, účelně a hospodárně“ a věří, že kontroly výpisů to zajišťují.

Výrok Velkého bratra podle IuRe pronesl generální ředitel Mastercard pro ČR, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš. „Každý z nás za sebou zanechává elektronickou stopu a množství těch údajů bude růst. Tak to zkrátka je a s tím už se nic neudělá…,“ uvedl Miroslav Lukeš v rozhovoru pro server Peníze.cz.

Pozitivním vzorem je podle poroty Vsetín 

Ačkoli se nese vyhlašování Velkých bratrů vesměs v kritickém duchu, součástí je i pozitivní cena pro ty, kdo přispívají k ochraně soukromí a transparentnosti, pojmenovaná po Edwardu Snowdenovi. Letos ji získala vsetínská radnice za to, jak informuje o umístění kamer městského kamerového systému.

Ceny Velkého bratra odkazují na dystopický román George Orwella 1984 z roku 1948, v němž autor popisuje totalitní společnost, která potírá individuální myšlení a neustále sleduje občany. Ceny se poprvé vyhlašovaly ve Velké Británii v roce 1998, v Česku se objevily v roce 2005.

V minulých letech označila porota Velkými bratry například Google, když vyšlo najevo, že analyzuje obsah e-mailů nejenom kvůli zacílení reklamy, ale i pro vyhledávání ilegálních aktivit, nebo ministra vnitra Milana Chovance, jenž po hackerském útoku na premiéra Sobotku řekl, že „nastala doba k debatě“, jak se dostat do stavu, „aby každý uživatel internetu byl identifikován“.