Některé radnice chtějí znát termín nočních akcí ve zbytečně velkém předstihu

Po desáté večer se budou moci od října konat jen akce předem uvedené v obecně závazných vyhláškách. Radnice některých obcí proto uhánějí pořadatele, aby jim tyto události s předstihem nahlásili. Ministerstvo vnitra ale upozorňuje, že to není potřeba – konkrétní datum akcí je možné doplnit až dodatečně.

Video Události
video

Jak obce řeší zkracování nočního klidu

Kuřimské babské hody jsou akcí, která nikdy nekončí před desátou večer. Od letošního čtvrtého ročníku veselice uběhl jen měsíc, ale už teď musí jejich organizátorka Renáta Mudroňová řešit příští ročník. Od města totiž dostala výzvu, ať přijde akci nahlásit. Jinak bude muset venkovní zábavu odbitím desáté ukončit.

Na městském úřadě proto zjišťovala, co všechno musí udělat, aby se akce mohla konat i po této hodině. 

„Je potřeba, abyste nejpozději do pátku 16. září tohoto roku oznámila, jakou akci budete pořádat a kdy,“ dozvěděla se od vedoucí odboru správního a vnitřních věcí MÚ Kuřim Lenky Krejčové.

Lidí, jako je paní Mudroňová, je v Kuřimi víc. Každý rok tady lidé pořádají desítky akcí. A právě od nich chce město nahlásit jejich přesný termín. Navíc kromě pravidelných událostí se musí radnice vypořádat i s akcemi, které se přesně dopředu naplánovat nedají. Například s oslavami titulů sportovních klubů.

K tomu předseda Svazu měst a obcí František Lukl radí využít ve vzorových obecně závazných vyhláškách termín, který bude udělovat výjimky „z akcí nadmístního regionálního charakteru“. V takovém případě by mělo stačit do vyhlášky pouze napsat název akce. Konkrétní termín jejího konání pak zveřejnit s pětidenním předstihem na úřední desce. 

Náměstkyně ministra vnitra Jana Vildumetzová (ANO) změnu v předpisech hájí. Podle ní musí občané vědět, že bude v jejich městě nějaká akce probíhat. 

Nevyřešená naopak stále zůstává otázka rodinných akcí, jako jsou soukromé oslavy nebo svatby. Pokud by se měly protáhnout do pozdních hodin, mělo by podle Svazu měst a obcí stačit jejich nahlášení týden dopředu. O tom se ale bude dál jednat.