Češi o brexitu: Británie zůstane, czexit nechceme

O britské referendum za setrvání či vystoupení z Evropské unie se zajímá méně než polovina Čechů. Více než šedesát procent Čechů si myslí, že Velká Británie zůstane v Unii, zhruba stejný počet si myslí, že by případný odchod z EU měl negativní dopad na unii jako celek. Vyplývá to z výsledků výzkumu, který pro Českou televizi zpracovala agentura Nielsen Admosphere ve dnech 21. a 22. června na reprezentativním vzorku dospělé populace 622 lidí.

Necelá polovina Čechů si myslí, že by odchod Británie z EU měl negativní dopad na Českou republiku. Podle třetiny respondentů by odchod neměl žádný dopad na českou ekonomiku. Šest procent lidí by očekávalo dopad pozitivní. Nejméně se o problematiku zajímají nejmladší respondenti, kteří také nejčastěji tvrdí, že vystoupení Británie nebude mít na Českou republiku žádný vliv.

Na otázku, zda by případný odchod Velké Británie z EU mohl inspirovat i další země k odchodu, odpověděly dvě třetiny respondentů kladně. Nejmenší obavy z odchodu dalších zemí mají nejmladší respondenti, největší naopak vysokoškoláci.

Czexit Češi nechtějí

V souvislosti s britským hlasováním byly respondentům položeny i otázky o případném vystoupení České republiky z EU (tzv. czexit). Referendum by mělo být vyhlášeno podle 41 procent dotázaných, naopak 48 z nich tvrdí, že by referendum být vyhlášeno nemělo. 

Pro setrvání by častěji hlasovali muži a vysokoškolsky vzdělaní lidé. Společně s nejmladšími respondenty tvoří tyto skupiny také většinu těch, kteří tvrdí, že by se referendum o vystoupení České republiky z EU nemělo vyhlašovat.