Vládní koncepce zahraniční politiky: Lidská práva a ekonomická diplomacie

Praha - Hlavními oblastmi zájmu České republiky ve světě mají být především lidská práva a ekonomická diplomacie. „Jsem rád, že nová koncepce přichází právě nyní, kdy svět prochází velkými změnami,“ napsal na Twitteru ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) po jednání vlády, která novou koncepci shválila. Dokument upozorňuje na změnu světových mocenských poměrů a na posun k multipolaritě světového uspořádání.
Černínský palác
Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

„Čelíme bezpočtu krizí, jako je situace na Ukrajině, Islámský stát, uprchlíci, Grexit nebo nárůst antisystémových stran. To vše se týká i České republiky. Je třeba říci, kde v tomto světě stojíme a k čemu se hlásíme,“ uvedl Zaorálek. „O koncepci jsme vedli důkladnou debatu nejen v rámci ministerstva, ale také s koaličními partnery a s Kanceláří prezidenta republiky,“ dodal šéfdiplomat.

Za hodnotové východisko zahraniční politiky označuje koncepce příslušnost k euroatlantickému civilizačnímu prostoru, jejímž výrazem je zejména členství v EU a NATO. Věnuje se i Rusku, které, „ačkoli v současnosti zásadním způsobem destabilizuje evropskou bezpečnostní architekturu“, je významným aktérem při řešení mnoha mezinárodních otázek a je s ním proto nutné spolupracovat. „Dlouhodobým cílem je překonat současné problémy a dospět k partnerským vztahům,“ uvádí koncepce.

K hlavním oblastem bezpečnostních zájmů České republiky a jejích spojenců patří podle ministerstva oblast východní Evropy, západního Balkánu, severní Afriky, Blízkého a Středního východu a Sahelu. Materiál mluví o potřebě diverzifikace dodávek strategických surovin.

Lubomír Zaorálek
Zdroj: ČTK/DPA
Autor: Wiktor Dabkowski

Nelze vyloučit přímé ohrožení spojenců

Dokument konstatuje, že kvůli technologickému pokroku se zvyšují vojenské schopnosti mnoha států. „Pravděpodobnost přímého ohrožení území ČR masivním vojenským útokem je nízká. Bezpečnost a stabilita v hraničních částech Evropy i v oblastech s Evropou sousedících se ovšem celkově snižují,“ upozorňuje koncepce. Nelze proto zcela vyloučit přímé ohrožení spojenců, a tedy ani ohrožení Česka, „neboť naše bezpečnost je v rámci Severoatlantické aliance nedělitelná“. Materiál se zabývá i bojem s terorismem či migrací.  

Dalším rozsáhlým tématem šestnáctistránkové koncepce je udržitelná prosperita, která nepovede k prohlubování sociálních rozdílů, degradaci lidské důstojnosti a bude šetrná k přírodě. Ke zvyšování prosperity Česka má sloužit ekonomická diplomacie. „Zvláštní pozornost bude česká ekonomická diplomacie věnovat teritoriím mimoevropským, která vykazují velký růstový potenciál, ale často skýtají rovněž rizika daná nepředvídatelností politického a ekonomického prostředí, korupcí nebo slabou vymahatelností práva,“ uvádí dokument.    

Zmiňuje také důležitost zahraniční rozvojové spolupráce. „Vychází z postavení ČR jako vysokopříjmové země, jejímž zájmem je přispívat ke snižování globálních nerovností,“ vyzývají autoři koncepce. V záležitosti lidských práv dokument mimo jiné slibuje zapojení Česka při snaze o celosvětové posílení postavení žen ve společnosti.

Jak pracovat s Havlovým odkazem?

Koncepce se hlásí k odkazu českého humanistického myšlení, prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, Pražského jara, Charty 77 a tradice podpory lidských práv. Vznikající materiál byl v minulosti kritizován za nedostatečný důraz na prosazování lidskoprávních témat. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek však výtky odmítl. Česká zahraniční politika podle něj nemá za cíl popírat odkaz Václava Havla, je ale třeba najít způsob, jak s ním pracovat.

Video Brífink po jednání vlády
video

Brífink po jednání vlády