Správa úložišť jaderného odpadu pozastavila obcím příspěvky

Správa úložišť radioaktivních odpadů reaguje na žaloby obcí proti povolení průzkumných prací. Úřad byl nucen, než soud rozhodne, pozastavit výplatu příspěvků obcím za to, že v jejich katastrech hledají vhodné lokality na výstavbu plánovaného hlubinného úložiště radioaktivního odpadu.
Protest během Dne proti úložišti v Lodhéřově na Jindřichohradecku
Zdroj: ČTK Autor: Václav Pancer

Podle ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Jiřího Slováka jsou nuceni vyčkat s výplatou příspěvku až po rozhodnutí soudu. „Peníze obcím zatím nemůžeme vyplatit, protože podmínkou pro jejich vyplacení je jednak nabytí právní moci rozhodnutí stanovení průzkumného území, a pak takzvané marné uplynutí lhůty pro podání žaloby. Tato druhá podmínka nebyla podáním žalob splněna,“ řekl Slovák.

Slovák uvedl, že roční příspěvky dotčených obcí od správy se mají pohybovat od zhruba 800 tisíc až do čtyř milionů korun podle toho, jakou částí zasahuje průzkumné území do katastru obce. Letos měly být vyplaceny poprvé.

Obce mohou dostat příspěvek zpětně, příprava na průzkum se nezastavila

Obce by však o peníze přijít nemusely. Při zamítnutí žalob by podle Slováka příspěvek nakonec dostaly. Pokud by soud rozhodl až příští rok, dostaly by dva příspěvky - jeden za rok 2015 a druhý za rok 2016.

Zároveň se však v souladu s platným rozhodnutím ministerstva životního prostředí v přípravách na zahájení průzkumných prací pokračuje. „Průzkumné práce, ke kterým SÚRAO získala průzkumná území, zahrnují povrchové a přípovrchové měření, sondáže a odběr hornin pomocí neinvazivních metod. Tyto aktivity nemají žádný vliv na běžný život obcí, v jejichž území budou práce prováděny, ani na životní prostředí,“ dodala v tiskové zprávě SÚRAO.

Obce neuspěly u ministerstva, spoléhají na soud

K pražskému městskému soudu podaly žaloby obce a spolky z pěti českých a moravských oblastí, ve kterých ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) povolil průzkum. Záležitost se týká lokalit Čertovka (Plzeňský a Ústecký kraj), Magdaléna a Čihadlo (obě Jihočeský kraj), Horka (Kraj Vysočina) a Kraví hora (Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj).

Žalobám předcházela zamítnutá odvolání k ministerstvu životního prostředí. U zbylých dvou zvažovaných lokalit, kterými jsou Hrádek na Jihlavsku a Březový potok v Plzeňském kraji, zatím ministr o podaných odvoláních nerozhodl.