Byrokratická absurdita roku ztěžuje zaměstnávání postižených

Veřejnost našla letošní nejvíce nesmyslnou byrokratickou zátěž, týká se zaměstnávání zdravotně postižených. Ocenění za absurditu si vysloužil Úřad práce, kterému musí zaměstnavatelé handicapovaných podávat informace, které už ale úřad má. Ten tvrdí, že je to jen dočasné.

„Vítězná absurdita se zprvu nemusí jevit jako zásah byrokratů proti podnikatelům, avšak přílohy, které musí zaměstnavatelé v důsledku tohoto nařízení dodávat, jsou opravdu jen další nadbytečnou zátěží,“ uvedli organizátoři ankety. Pokud v podniku pracují osoby se zdravotním postižením a zaměstnavatelé čerpají podporu od úřadu práce, musí s ním mít uzavřenou dohodu o vymezení chráněných pracovních míst. Právě v souvislosti s tím musí zaměstnavatel dodat i dohody, které ale už úřad práce má.

Úřad se vůči výsledku ankety hájí. Nemá totiž v rámci současných informačních systémů centrální databázi, proto musí vyžadovat od zaměstnavatelů doložení seznamu všech dohod, které s úřadem uzavřeli. V systému úředníci data zkrátka sami najít nemohou. Jedná se ale prý o dočasné opatření, které má být odstraněno. „Pevně věříme, že nové agendové systémy, které v současné době soutěží ministerstvo práce a sociálních věcí, tuto situaci vyřeší,“ uvedla Kateřina Sadílková, pověřená řízením Úřadu práce.

Rozpočítávání tržeb a vyčíslení příspěvků

Kromě toho se ale zaměstnávání postižených dotýkají další problematické faktory. Zaměstnavatelé mají také přikládat přehled tržeb získaných prodejem výrobků a služeb, které souvisí se zaměstnáváním handicapovaných. Většina těchto firem má v průměru 60 až 70 procent zaměstnanců se zdravotním postižením. Jenomže firma získává tržby jako celek, podle zaměstnavatelů je tedy nelze členit mezi jednotlivá pracovní místa.

„V neposlední řadě musí zaměstnavatelé evidovat a přiložit přehled celkové výše příspěvků, které získali od Úřadu práce, a to vždy za poslední čtyři roky. Tyto příspěvky však poukazuje firmě sám adresát žádosti, tedy úřad práce,“ dodali organizátoři.

Anketa je součástí podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku. Smyslem je snaha o zlepšení podnikatelského prostředí v Česku. Například v minulém ročníku upoutalo pozornost nařízení omezující spontánní volbu písně v klubech, protože seznam písní musí několik dnů před akcí dostat i ochránci autorských práv.