Předpoklady k dokončení studia na UJAK prověří komise

Praha – Akreditační komise a pedagogické fakulty vysokých škol chtějí zjistit, zda mají studenti Univerzity Jana Amose Komenského (UJAK), kteří by letos měli skládat státní zkoušky ze speciální pedagogiky, dostatečnou praxi a jejich diplomové práce jsou přijatelné. Pouze ti studenti, kteří kontrolou projdou, budou moci studium dokončit.

UJAK nezískala akreditaci magisterského studijního programu Speciální pedagogika. Studenti sice mají slíbenou odbornou garanci dokončení svého studia, Akreditační komise ale chce nejprve prověřit studenty druhého ročníku, kteří mají před státními zkouškami. Spolu s pedagogickými fakultami tří veřejných vysokých škol z Brna, Olomouce a Prahy proto sestaví pracovní skupinu, která v průběhu března a první poloviny dubna prověří studijní dokumentaci, dokumentaci o praxi a diplomové práce. Určí tak, kteří ze zhruba 400 studentů splňují podmínky k řádnému ukončení studia. „Předpokládá se, že náklady na činnosti této skupiny bude hradit UJAK na základě smlouvy s příslušnými fakultami,“ stojí v závěrech z dnešního jednání zástupců UJAK, Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého a Akreditační komise.

V případě, že někdo kontrolou neprojde, bude muset absolvovat další praxi, popř. změnit téma či vedoucího diplomové práce. Předsedkyně Akreditační komise Vladimíra Dvořáková řekla v rozhovoru pro Radiožurnál, že by v tom případě mohli studenti skládat státní zkoušky v náhradním termínu v září nebo prosinci. Zdůraznila přitom, že praxe studentů by se měla v případě oboru speciální pedagogika skutečně týkat speciální pedagogiky. „Ti lidé by měli být schopni diagnostikovat poruchy učení, proto je ta praxe významná,“ vysvětlila.

Zástupci škol a komise se sešli, aby upřesnili dohodu ministra školství Marcela Chládka (ČSSD), rektora UJAK Luboše Chaloupky a děkanů pedagogických fakult na odborné garanci, které by pedagogické fakulty mohly poskytnout na dostudování studentů ohrožených zánikem akreditace speciální pedagogiky na UJAK.

Komise zkontroluje i další studenty a výuku, UJAK znovu požádá o akreditaci

Pracovní skupina po dokončení kontroly studentů, kteří mají před závěrem studia, nezanikne. Bude kontrolovat také průběh studia ve všech ročnících. V říjnu komise předloží celkové závěry, které budou mít dopad zejména na osud studentů současného prvního ročníku.

Samotná UJAK podle závěrů schůzky zatím znovu podá žádost o akreditaci na dostudování nynějších studentů s uvedením všech změn a opatření od zamítnutí předchozí žádosti. Škola musí rovněž do 1. března předložit přehledný seznam pracovišť, kde současní studenti vykonávají praxi, a zpracovat seznam všech diplomových prací obhájených v tomto magisterském programu od akademického roku 2012/2013.

Největší soukomé škole hrozí i úplný zánik

Největší soukromá univerzita v republice neuspěla s žádostí o prodloužení akreditace speciální pedagogiky, poté Akreditační komise odmítla i její prodloužení tak, aby alespoň mohli dostudovat současní studenti. Navíc komise pohrozila, že kvůli dlouhodobé kritice, jíž UJAK čelí, připraví „podklady pro podání podnětu k odejmutí státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola“. Škola se stanoviskem komise nesouhlasí a plánuje se proti němu odvolat.