Češi si mohou otestovat, k jakým nemocem mají vrozené sklony

Praha – Češi se jako první v Evropě mohou na základě jediného testu DNA dozvědět, k jakým nemocem mají vrozené sklony. Test bude možné v nové pražské laboratoři podstoupit od 1. prosince. Lze díky němu zjistit více než dvacet genetických dispozic k různým nemocem, od rakoviny prsu, prostaty, plic, přes cévní mozkovou příhodu, infarkt myokardu až po osteoporózu či Alzheimerovu chorobu. Doteď bylo třeba každou chorobu analyzovat zvlášť. Metoda je společným dílem vědců z celé Evropy.

Test DNA, takzvaný GenScan, odhalí, jaké nemoci pacientovi hrozí mnohem dříve než onemocní. „Zaměřujeme se na choroby, které ovlivňuje více faktorů, a kterým lze předejít – buď je oddálit nebo zcela zabránit jejich vzniku,“ vysvětluje Viktor Furman, výkonný ředitel GHC Genetics.

„Genetická analýza upozorní na rizika, ve spolupráci s lékaři pak člověk může těmto rizikům předejít,“ vysvětluje docent Omar Šerý, odborný ředitel společnosti GHC Genetics.

Test probíhá tak, že se z ústní sliznice odebere vzorek DNA, a ten se posléze podrobí analýze. Lékař výsledky interpretuje v souvislosti s rodinnou anamnézou, se životním stylem a s životními podmínkami daného člověka. Riziko choroby jsou pak odborníci schopni vyčíslit v procentech.

„Cílem současné prediktivní a preventivní medicíny je například posunout hranici rizika nástupu Alzheimerovy choroby o 10 až 20 let,“ dodává docent František Šťastný, předseda Společnosti pro lékařskou a prediktivní genetiku.

Testy nehradí zdravotní pojišťovny. Vyšetření pro dospělé stojí sedmnáct, pro děti pak třináct tisíc korun.