Tecfood vyhoví radě a stáhne reklamu se Schwarzenbergem

Praha - Společnost Tecfood stáhne reklamu na energetický nápoj, v němž použila fotografii zdánlivě podřimujícího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Informaci potvrdil marketingový ředitel firmy Jaroslav Dostalík. Firma tak vyhoví žádosti profesního sdružení Rada pro reklamu (RPR), jejíž arbitrážní komise dospěla k názoru, že reklama porušuje etický kodex reklamy.

Billboard s textem „Vydržíte déle“ zachycuje ministra během nedávné volby prezidenta republiky. Firma reklamu stáhne, ačkoli s výrokem komise nesouhlasí.

Žádost rady se přímo dotýká i šiřitelů kampaně, na kterých je kampaň závislá, proto nezbývá, než v rámci dobrých vztahů se šiřiteli reklamy žádosti vyhovět, uvedl Dostalík.

Dostalík však dodal, že firma nemůže souhlasit s tím, že by reklama na energetický nápoj byla neetická, neslušná, nečestná a nepravdivá, natož že by ohrožovala dobré jméno reklamy jako takové. V reklamě se podle něj velmi často pracuje s nadsázkou a je pouze věcí úhlu pohledu, kde začíná a končí hranice etiky.

„V našem případě to nejlépe vyjadřuje postoj pana ministra Schwarzenberga. Pan ministr ukázal nadhled a smysl pro humor na české politické scéně prakticky nevídaný. A nesnaží se z dané situace vytlouci politický kapitál,“ podotkl Dostalík.

Ministru Schwarzenbergovi reklama nevadí. „Ať mají lidi srandu, já jim to přeji,“ citoval dnes ministra deník Právo. Na otázku, zda tedy firma Tecfood nemá stahovat reklamní kampaň, prohlásil: „Nemá. Opravdu, ať jdou všichni do prčic.“

Reakce rady proto podle Dostalíka firmu překvapila. „Věříme, že naše rozhodnutí neodradí další zadavatele reklamy od svěžího pohledu na reklamu. Současně vyzýváme RPR k otevřené diskusi nad českým pohledem etiky v reklamě, který dávno neodpovídá globálním nárokům a očekáváním spotřebitele,“ dodal.

Arbitrážní komise rady mimo jiné konstatovala, že tato reklamní kampaň porušuje kodex tím, že nepřípustně využívá autority v komerční komunikaci. Reklama podle arbitrážní komise také poškozuje dobré jméno reklamy, protože Schwarzenbergovu autoritu využívá bez jeho souhlasu.

Rada pro reklamu je profesní nestátní neziskovou organizací, která nemůže udělovat finanční pokuty či jiné sankce. Rada vydává pouze rozhodnutí, která mají formu doporučení. Arbitrážní komise může rozhodnout, že dotyčná reklama je závadná například proto, že je srovnávací, klamavá, zavádějící nebo neetická, popřípadě že porušovala jiná pravidla pro reklamu.