Čerpání peněz z fondů EU by mělo být snazší

Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dnes představilo nový systém čerpání dotací z fondů Evropské unie. Žadatelé nyní mohou pro všechny operační programy využít jednu unifikovanou žádost dostupnou na internetu.

Změna komplikovaného systému podávání žádostí byla pro MMR nutností. Evropská komise Českou republiku kritizovala za rozdělení dotací do velkého počtu 24 operačních programů a žádala záruky efektivního využití financí. Takzvaný národní strategický referenční rámec, který čerpání dotací umožňuje, pak schválila až v červenci. Ministerstvo pro místní rozvoj přesto doufá, že se do konce roku podaří z fondů odčerpat pět až sedm miliard korun.

Pro léta 2007 až 2013 je ve fondech EU pro Českou republiku vyčleněno 770 miliard korun. Necelá pětina této částky je určena na regionální projekty, zbytek tvoří tzv. tematické programy, které zahrnují například dopravu a životní prostředí. Systém bude plně funkční od 15. září, v některých operačních programech je možné podávat žádosti již nyní.

Budoucím žadatelům z řad měst, obcí a organizací bude nyní stačit, když si v jednotné přihlášce vyberou „svůj” operační program. Jejich požadavek poté posoudí příslušný úředník, s nímž budou v případě problémů komunikovat prostřednictvím emailu.

Primátor Plzně Pavel Rödl (ODS), jehož město se chystá z fondů čerpat přes 3 miliardy korun, by přivítal opačný systém fungování žádostí, v němž by bylo možné zadat konkrétní projekt a systém by jej sám zařadil do odpovídajícího operačního programu. Pro žadatele je totiž často obtížné určit, ze kterého programu může čerpat.

Odborník na dotace Petr Štěpánek z Vysoké školy ekonomické je k novému systému žádostí skeptický: „Formulář může obsahovat základní údaje o žadateli, ale naprosto nemůže jít do hloubky co se týče jednotlivých dotačních titulů a žádostí. Nevěřím tedy tomu, že se jedná o jednotný formulář pro všech čtyřiadvacet operačních programů, to by ani nebylo technicky možné.” Hlavní slabinou celého systému je podle něj nedostatečná transparentnost při vypisování dotací a nedodržování termínů ze strany úředníků.

Podobný systém elektronického podávání žádostí nedávno spustila státní agentura CzechInvest. Podle Štěpánka se v něm projevily chyby především technického charakteru, například při přetížení serveru.