Premiér spustil projekt aktuálních informací z dopravy

Ostrava - Předseda vlády Mirek Topolánek spolu s ministrem dopravy Alešem Řebíčkem oficiálně zahájili provoz Národního dopravního informačního centra (NDIC) v Ostravě. Jde o operační pracoviště, které nepřetržitě zajišťuje sběr, zpracování, publikování a distribuci dopravních informací o aktuální situaci na území Česka.

Topolánek obhajoval umístění centra v Ostravě tím, že se zde již osvědčilo umístění srdce Integrovaného záchranného systému, ať už při neštěstí tramvají v Ostravě nebo vlakové tragédii ve Studénce. Také datum 11. září bylo zvoleno záměrně jako připomenutí americké tragédie a toho, jak důležité je zajištění bezpečnosti osob.

V letošním roce byl vyhlášen projekt Dopravní čtyřlístek, který se týká čtyř hlavních oblastí: první je prevence a výchova, druhou je lepší legislativní rámec, třetí zlepšení dopravní infrastruktury a čtvrtou dopravní policie. „Ve všech těchto oblastech jsme zaznamenali výrazný pokrok,“ prohlásil Topolánek.

Topolánek si myslí, že projekt Národního dopravního informačního centra je unikátní z několika důvodů: „Umožňuje vazbu na telematická zařízení na dálnicích a silnicích, která budou upozorňovat řidiče na situace jako je havárie, zácpy a podobně. Druhou věcí je právě se rozjíždějící projekt anonymních vinět proto, aby mohla být odkláněna doprava a řešeny kolize v rámci celé ČR.“

V ostravské budově NDIC pracuje 15 dispečerů, kteří sbírají veškeré informace o tom, co se na českých silnicích a dálnicích děje. Zprávy jim dodávají policisté, hasiči, záchranáři, správci komunikací a další úřady. Dispečeři pak tyto informace zpracovávají, třídí a poté od nich míří k řidičům do aut.

Dopravní informace z NDIC se zobrazují nebo budou zobrazovat také v informačních systémech dispečerů zdravotnických záchranných služeb a dalších složek krizového řízení.

Co se řidiči mohou dozvědět:

0

Nehody

Uzavírky

Požáry

Sjízdnost komunikací v zimě

Koordinátor jednotného systému dopravních informací Jaroslav Zvára uvedl: "Řidiči získavají informace jak z proměnných informačních tabulí, které na dálnici jsou nebo se staví, tak prostřednictvím navigačních systémů RDS-TMC, prostřednictvím internetových stránek a zejména pak prostřednictvím například zpravodajství České televize, Českého rozhlasu a dalších médií."