Vrácení lesa dědičce rodu Walderodu bude řešit Ústavní soud

Turnov (Semilsko) - Obec Ždárek na Liberecku, která má dědičce rodu Walderode Johanně Kammerlanderové vrátit obecní les, podá podle své starostky Ivy Havlíkové stížnost k Ústavnímu soudu. Kammerlanderové les vydal Nejvyšší soud v Brně. Průlomový rozsudek patrně ovlivní i další případy, v nichž dědička žádá na Semilsku a Jablonecku mnohem větší majetky než les s rozlohou čtvrt hektaru.

„Stížnost k Ústavnímu soudu podáme, aby se jednou provždy vyjasnilo, jestli jsou nároky dědičky rodu Walderode oprávněné. Les pro nás nemá téměř žádnou cenu, chceme ale pomoci nedalekému Turnovu,“ uvedla Havlíková. Kammerlanderová žádá na území Turnova o městské pozemky, soudy však o jejich vydání ještě nerozhodly. Rozsudek Ústavního soudu v kauze Ždárek proto ovlivní i ostatní restituční žádosti dědičky.  

„U Ústavního soudu by skončily restituční nároky rodu Walderode tak jako tak. Byli jsme přesvědčeni, že čím dříve se tam o nich rozhodne, tím lépe pro všechny,“ vysvětlil zapojení Turnova do případu les ve Ždárku místostarosta Jaromír Pekař. Turnov poskytne Ždárku právníka a pokryje obci náklady na jednání u ÚS. Stejným způsobem pomohl Ždárku už při dovolání k Nejvyššímu soudu, kde se obec snažila neúspěšně zvrátit rozsudek Krajského soudu v Liberci o vydání lesa.

Les ve Ždárku byl zabavený stejným dekretem jako Hrubý Rohozec

Roman Heyduk:  

„Dohadování o tom, jestli se během druhé světové války Walderode provinil proti Československé republice, je úplně bezpředmětné.“

„Les ve Ždárku byl konfiskovaný stejným dekretem jako zámek Hrubý Rohozec a ostatní budovy a pozemky, na které uplatňuje dědička rodu Walderode nárok. Pokud Nejvyšší soud rozhodl o vydání lesa ve Ždárku, měly by nižší soudy vrátit i další majetky,“ uvedl advokát Kammerlanderové Roman Heyduk. Stížnost k ÚS považuje za zbytečnou: „V minulosti už ÚS rozhodl, že Walderode byl před 25. únorem 1948 československým státním občanem. Pozdější dohadování o tom, jestli se během druhé světové války provinil proti Československé republice, už bylo úplně bezpředmětné.“

Majetek přesahuje 120 milionů  

Walderode se o rodový majetek přihlásil v roce 1992 a o deset let později zemřel. Kammerlanderová v roce 2005 usilovala o pozemky a budovy asi za 120 milionů korun. Majiteli jsou například město Turnov, Pozemkový fond, Lesy ČR a Státní památkový ústav - vlastník zámku Hrubý Rohozec.

Zámek Hrubý Rohozec soud dědičce Walderode nevydal.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24