Učitelé mají učit o moderních českých dějinách - více a lépe

Praha - Nový způsob výuky moderních dějin České republiky a zejména pak přelomových událostí chce zavést Ústav pro studium totalitních režimů do škol. Zřídil kvůli tomu i speciální tým, který bude učitele školit, vyrábět multimediální pomůcky a vytvářet databanku informací o poválečných dějinách. Podle průzkumu školní inspekce je totiž právě výuka moderních dějin nedostatečná jak v kvalitě, tak v počtu vyučovacích hodin. Součástí projektu je i vzdělávací DVD k roku 1968, které dnes pracovníci ústavu představili.

Učitelé se prý do výuky moderních dějin nehrnou ze dvou důvodu: buď nemají aktuální informace nebo se do tématu nechtějí pouštět z osobních důvodů. „Důvodů je mnoho, asi nejčastějším je nedostatek vyučovacích hodin,“ vysvětluje Eliška Kunstová z Asociace učitelů dějepisu. 

Výuku by mělo usnadnit nové DVD nazvané 1968 - zmařené naděje, které přibližuje studentům proces Pražského jara. Disk je navíc šitý na míru 45minutové výuce. Podle Jaroslava Pinkase z přípravného týmu jsou jednotlivá témata zhuštěná do maximálně pětiminutových klipů, to má učitelům umožnit použít až tři v jedné hodině. Jednotlivé filmové klipy jsou opatřeny komentáři, souvisejícími odkazy a dalšími nápady, jak osvěžit výuku. K tomu má dějepisářům pomoct i nová webová učebnice. 

Tu mohou učitelé využít k volnému stahování materiálů nebo jako inspiraci při přípravě výuky. Mezi prvními tématy postupně rozšiřované antologie je například Fučíkova Reportáž psaná na oprátce, doslovy historika a ministra Zdeňka Nejedlého ke knihám Aloise Jiráska nebo projevy ministra Václava Kopeckého ke kauze Babice.

Součástí vzdělávacího projektu ústavu také bude cyklus sedmi lednových přednášek o roce 1989 nazvaný „Bojovníci proti totalitě očima dětí“ nebo projekt „Velké a malé příběhy moderních dějin“, který je založený na spojení srozumitelných osobních příběhů a významných dějinných událostí.