Průzkum z pohledu pacientů odhalil slabiny i výhody nemocnic

Praha - Pacienti postrádají v českých nemocnicích rozhovory s lékařem o svých zdravotních obtížích a vadí jim brzké ranní buzení. Oceňují naopak dodržování termínu přijetí, frekvenci návštěv ošetřujícího lékaře, tišení bolesti či zapojení rodiny. Závěry vyplynuly z průzkumu Kvalita očima pacientů, který provedlo ministerstvo zdravotnictví v listopadu a počátkem prosince loňského roku ve 27 zdravotnických zařízeních. Na otázky odpovídalo přes 23 tisíc pacientů.

„Kvalita péče ve fakultních nemocnicích, psychiatrických léčebnách a dalších zařízeních zřizovaných ministerstvem dosahuje nebo se blíží velmi dobrému standardu,“ informovala ministryně zdravotnictví v demisi Daniela Filipiová (ODS).

„Stejně jako v předchozím šetření jsou nejvíce spokojeni pacienti z fakultních nemocnic Ostrava, Plzeň a Hradec Králové. Ze specializovaných zařízení je nejlépe hodnocen Masarykův onkologický ústav Brno, který získal nejvyšší hodnocení ze všech 27 zdravotnických zařízení,“ upřesnila náměstkyně ministryně Markéta Hellerová. Průzkum potvrdil, že se výrazně zlepšila kvalita tam, kde s ní při předchozím šetření byly problémy.

Pacientům vadí doba ranního buzení nebo nedostatek soukromí

Z pohledu pacientů patří mezi největší slabiny zejména představování lékařů, nedostatek soukromí při probírání zdravotního stavu, srozumitelnost odpovědí lékaře, potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě, čistota toalet a sprch, doba ranního buzení, ochota lékaře rozptýlit obavy a strach pacienta a důvěra v ošetřujícího lékaře. V psychiatrických léčebnách se k tomu ještě přidává dojem z prvního kontaktu s léčebnou, nedostatek informací o zdravotním stavu a dalším průběhu léčby, nedostatečná úcta a respekt ze strany personálu a nízká frekvence hovorů s lékařem.

Pacienti byli nejvíce spokojeni s péčí na odděleních nukleární medicíny, pracovního lékařství, plastické chirurgie, rehabilitace, onkologie a radiologie, hematologie, cévní chirurgie, neurologie a oftalmologie. Naopak nejhůře hodnotili péči porodnických oddělení a psychiatrie.

Sestra pečuje o pacienta
Sestra pečuje o pacienta