Známý disident a ředitel Československé televize pracoval pro StB

Praha - Jeden z nejznámějších československých disidentů, novinář Jiří Pelikán, na začátku 60. let pracoval pro Státní bezpečnost. Podle Mladé fronty Dnes pomáhal StB unést představitele studentského hnutí Dietera Konieckého, který byl v květnu 1961 v Československu odsouzen k deseti letům za špionáž. Pelikán po roce 1968 opustil řady KSČ a emigroval do Itálie. Když později mluvil o své komunistické minulosti, přiznával se i k politickým čistkám - o aktivní spolupráci s StB se ale dosud nevědělo. Dokumenty, které to potvrzují, objevil historik Vojenského historického ústavu Prokop Tomek.

Státní bezpečnost na jméno Koniecki přivedl výslech studentky, která se pokusila emigrovat v roce 1959. Policie se pak na Němce zaměřila, protože často cestoval do zahraničí a angažoval se ve studentském hnutí po celé Evropě, což byl pro StB jasný důkaz, že je špionem německé tajné služby.

Koniecki ale žil v Západním Berlíně, kam na něj československé úřady nedosáhly - StB proto spolu s Pelikánem připravila plán, jak dostat německého aktivistu do Východního Berlína. Tam ho pak zatkla východoněmecká policie a tajně dopravila do Prahy. V únoru 1961 tak mohly československé úřady oznámit, že zatkly skupinu špionů včetně Konieckého, a v květnu téhož roku byl student v neveřejném procesu odsouzen k deseti letům za špionáž, uvedl list.

„Pelikán rozhodně věděl, co se chystá. Potvrzuje to vývoj celé události i jeho další chování. Bezpečnost mu zřejmě popsala Konieckého jako agenta a nepřítele režimu a on jako oddaný komunista a součást aparátu samozřejmě kývl,“ řekl Tomek.    

Jiří Pelikán

Pelikán byl v letech 1953 až 1963 předsedou Mezinárodního svazu studentstva. Od roku 1963 do září 1968 vedl Československou televizi a patřil k reformnímu křídlu v KSČ. V emigraci vydával jeden z nejdůležitějších emigrantských časopisů - Listy. V roce 1999 zemřel v Římě.