Pokuty českých řidičů za kartu první pomoci na Slovensku jsou nezákonné

Praha/Bratislava - Podle Václava Špičky z Autoklubu ČR byli nezákonně pokutováni čeští řidiči, kteří na Slovensku zaplatili pokutu za to, že neměli v autolékárničce kartu první pomoci. Proti postupu slovenských policistů se však již nemohou bránit. Na Autoklub ČR se obrátili čeští řidiči, které slovenská policie postihla za chybějící kartu první pomoci, ačkoliv povinnost mít ji v autolékárničce se vztahuje pouze na vozidla registrovaná na Slovensku.

Podle právníka Jana Kněžínka, který pro autoklub vypracoval právní rozbor, však tito řidiči nemají šanci se proti pokutě bránit. Slovenský přestupkový zákon stanoví, že ten, kdo zaplatil blokovou pokutu, nemůže uplatnit žádný opravný prostředek, doplnil Kněžínek. Soudní přezkum je podle něho rovněž vyloučen, neboť člověk, kterému byla pokuta uložena, se jejím zaplacením v blokovém řízení fakticky vzdal pozdějšího uplatnění zákonem stanovených řádných opravných prostředků.

Právník řidičům, kteří nesouhlasí s pokutou od slovenských policistů, doporučuje, aby blokovou pokutu na místě neplatili. Podobně jako v ČR totiž i na Slovensku platí, že přestupek nelze projednat v blokovém řízení, není-li obviněný ochotný pokutu zaplatit. V takovém případě musí být věc projednána ve standardním přestupkovém řízení, kde je možné bránit se prostřednictvím opravných prostředků, včetně možnosti napadnout správní rozhodnutí soudní žalobou.

Karta první pomoci, která musí být na Slovensku od letošního května součástí lékárničky, je návodem na poskytnutí první pomoci při vážných poraněních. I v tuzemsku budou mít v budoucnu řidiči vyhláškou danou povinnost vozit s sebou leták s návodem, jak dát první pomoc. Novela začne v Česku platit možná už na konci léta, závazná pro všechny řidiče by pak měla být od ledna 2011.