Ombudsman volá po sociálním bydlení

Brno - V Česku dlouhodobě schází síť sociálního bydlení určená pro lidi, kteří se ocitnou na finančním dně. Myslí si to ombudsman Otakar Motejl. Podle něj tento fakt pociťují mnozí občané zvláště nyní, v době hospodářské krize. Veřejný ochránce práv dlouhodobě volá po vzniku bytů pro lidi, kteří se dočasně ocitnou ve finanční tísni a hrozí jim ztráta střechy nad hlavou. Radnice je většinou nemají. Mnohé drtivou většinu bytového fondu zprivatizovaly.

Podle ombudsmana musí přijít s řešením stát. Zdůraznil, že je nutné vytvořit zákon o sociálním bydlení, který by tento pojem definoval a stanovil podmínky, za nichž budou sociální byty lidem poskytovány. Stát nyní sice poskytuje různé sociální dávky pro občany v tísni, to ale rozhodně nestačí, uvedl Motejl.

Po pořízení nízkonákladových bytů začleněných do sítě sociálního bydlení by měl stát majitelům bytů dokrývat rozdíl mezi nájmem hrazeným lidmi v tísni a stanoveným tržním nájmem. Hledat řešení by měly podle Motejla také obce. Návod k tomu jim dává doporučení, které pro ně vypracovala Kancelář veřejného ochránce práv ve spolupráci s ministerstvem vnitra. Obsahuje několik příkladů úspěšně fungujícího sociálního bydlení v Česku. Je v něm zmíněna mimo jiné radnice Prahy 5, která si vytvořila síť malometrážních bytů pro své sociálně slabé seniory.

Za rozumné by Motejl považoval, kdyby radnice zvolnily v privatizaci bytů. Některé by si měly ponechat pro lidi v tísni a nejen jako startovací byty pro mladé, jak je tomu na mnoha místech republiky zvykem. Byty ze sítě sociálního bydlení by měly napomoci lidem, aby se odrazili od finančního dna. Nejvíce po poskytnutí sociálního bydlení volají lidé, kteří ztratí práci, matky samoživitelky, rodiny odkázané na sociální dávky nebo senioři v tísni.

Nový byt
Nový byt