Státní ústav pro kontrolu léčiv sbírá data o pacientech nezákonně

Praha - Státní ústav pro kontrolu léčiv sbíra citlivá data o zdraví pacientů nezákonně, tvrdí to Úřad pro ochranu osobních údajů. Z údajů o pacientech se dá totiž odvodit, jakými nemocemi člověk trpí. Mluvčí úřadu nechtěla pochybení upřesnit, Státní ústav pro kontrolu léčiv má ale možnost do konce srpna podat k výsledkům kontroly námitky. Mluvčí ústavu uvedla, že SÚKL této možnosti využije.

V celém sporu jde o centrální uložiště receptů - do něj měly lékárny od ledna ukládat data o pacientech, ke dnešku je k němu připojeno 1450 z 2600 lékáren a výdejen. Konkrétně to vypadá tak, že lékárny do databáze musí odeslat informace o tom, kdo lék předepsal, vydal a kdo ho přijal. Místo papírového receptu od lékaře pak přijde pacient jen s kódem a lékárník mu přes počítač lék vydá. Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv už při představování projektu zdůrazňoval, že veškerá data o pacientech budou v anonymizované podobě.

Jenže centrální uložiště receptů se už od počátku nelíbí České lékárnické komoře, která také podala podnět k prošetření k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podle prezidenta ČLK Stanislava Havlíčka zákon ústavu takový sběr dat neumožňuje. Na provoz centrálního úložiště je od května vázán výdej léků s pseudoefedrinem bez receptu. Denně zpracuje 200 tisíc nových údajů. Lékárnická komora ale vyzvala lékárny, aby se nepřipojovaly k centrálnímu úložišti, dokud se spor o zacházení s citlivými daty pacientů nevyjasní.

Video Telefonát mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv
video

Telefonát mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv

„My jsme samozřejmě velmi rádi, že výsledek kontroly potvrdil původní názor ČLK, a považujeme ho za vítězství zdravého rozumu. Zároveň je nutné se ptát, co bude s těmi daty dál, která už jsou nasbírána,“ uvedl Havlíček. Svaz zdravotních pojišťoven pak poukazuje na riziko, že kdyby se data dostala některé z pojišťoven, mohla by dělat nábor méně nemocných pojištěnců a mohla by dokonce prodávat data dalším subjektům.