Papež se na Hradě setkal s ekumeniky a akademiky

Praha - Sobotní program papeže Benedikta XVI. skončil. Po mši v Brně, které se zúčastnilo kolem sto dvaceti tisíc lidí, zamířil na Pražský hrad na setkání se zástupci Ekumenické rady církví ČR a také s akademiky. S prvně jmenovanými se sešel v Arcibiskupském paláci. Ve svém projevu zmínil papež i reformátora Jana Husa, když řekl, že křesťanské církve se snaží uzdravit rány minulých rozdělení - s odkazem na sympozium v Římě před deseti lety, kdy církev Husovo učení uznala. Pak následovala schůzka s akademiky, tentokrát ve Vladislavském sále Pražského hradu.

Úvodní pozdrav a následující projev papeže byl opět v angličtině. Závěrečný Otčenáš pronesl Benedikt spolu s ostatními v češtině. Pak mu byli jmenovitě představeni zástupci všech církví, které v ČR působí, a hlava katolické církve dostala drobné dárky, podle všeho české pivo. O majetkovém vyrovnání s církvemi se – s ohledem na sobotní jednání premiéra Fischera a vatikánského sekretáře Bertoneho - nehovořilo.

Setkání s akademiky proběhlo ve Vladislavském sále

Video Papež u ekumeniků
video

Papež u ekumeniků

Podle bývalého rektora Univerzity Karlovy Ivana Wilhelma je Svatý otec autoritou nejen v řadách věřících, je ale také významným teologem a vědcem. Vzájemná schůzka je tedy podle Wilhelma na místě. „Osobně si toho velmi cením,“ řekl bývalý rektor. Wilhelm se domnívá, že vztahy mezi katolickou církví a Karlovou univerzitou jsou nastaveny jako vztahy dvou svéprávných a rovnoprávných institucí. Teologická fakulta univerzity spolupracuje s církví, což potvrdil i hostitel akademického setkání, současný rektor Václav Hampl.

Právě v doprovodu Hampla a také prezidenta Václava Klause přišel papež Benedikt do Vladislavského sálu. Uvítací projev dostal na starost doktorand teologických oborů Jaroslav Lorman, který hovořil německy o světu víry a světu rozumu. Promluvil také Hampl. Oba se obraceli na papeže jako na učence. Pak si hlava katolické církve vyslechla pěvecké vystoupení studentů. Následovala promluva Svatého otce. Ten se v projevu, podobně jako v těch předchozích, dotkl výročí sametové revoluce – tentokrát připomněl, že u společenských změn tehdejší doby stálo reformní hnutí vzešlé právě z univerzitního prostředí. Touha po poznání je podle papeže společná prostředí univerzitnímu i fenoménu víry.

I na této schůzce dostal papež dar - tentokrát dva svazky dějin Karlovy univerzity svázané speciálně pro tuto příležitost. Další pěvecké vystoupení setkání a tím i sobotní program papeže Benedikta XVI. v Česku ukončilo. V pondělí ho na výročí zavraždění svatého Václava čeká další mše, tentokrát ve Staré Boleslavi.