Plzeňská práva už řeší státní zastupitelství

Praha - Problémy plzeňské právnické fakulty se už zabývá plzeňské státní zastupitelství i Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Uzavření kauzy lze ale očekávat v horizontu měsíců, možná roku. Zatím posledním hřebíčkem do zatloukané rakve plzeňských práv bylo zjištění v posledních dnech, že někteří studenti dokázali vystudovat pětiletý obor během dvou měsíců. Navíc v pondělí udělila fakulta další tři tituly.

Plzeňská práva stíhá rána za ranou. Teď to vypadá, že kromě plagiátorů ve vedení řada studentů vystudovala obor za kratší dobu, než je standardní doba studia. „Od června do srpna se alespoň podle ukazatelů, které máme z matriky studentů k dispozici, podařilo jednomu studentovi vystudovat pětileté studium, což je opravdu rekordní,“ uvedla ve Studiu ČT předsedkyně Akreditační komise ČR Vladimíra Dvořáková. Dotyčný nikdy předtím nikde jinde nestudoval, takže nemohl mít uznány předměty z jiné školy. „Z matriky nám vyplynulo více než 400 lidí, kteří nějakým způsobem skončili pětileté studium za kratší dobu než pět let,“ konstatovala Dvořáková s tím, že tak vysoký počet je ve srovnání s průměrem na ostatních školách vysoce nestandardní.

Mezi rychlostudenty patří například Eduard Bruna, v jehož kanceláři pracoval jako koncipient i expremiér Stanislav Gross, také student plzeňských práv. Brunovi doktorandské studium trvalo rok a čtyři měsíce, obvykle přitom studium trvá tři roky. Ještě rychlejší byl Jan Kavka, který dnes na plzeňských právech učí. Studium mu zabralo pouhých osm měsíců. Rekordmanem je plagiátor Ivan Tomažič, který se stal doktorem za pět měsíců.

Video Reportáž Karla Vovesného
video

Reportáž Karla Vovesného

Reportáž Karla Vovesného

8 10 09

Vladimíra Dvořáková ve Studiu ČT24

Dvořáková si myslí, že propracovaný systém byl natolik netransparentní, „že bude velmi obtížné dohledat, kdo normálně skládal zkoušky a kdo je dostal zapsané.“ Na studenty rychlokvašky si chce posvítit i exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, který fakultu dočasně vede. „Zda je vůbec možné v českém právu zbavit je titulu či jinak proti nim vystoupit - třeba realizovat nějaké přezkoušení,“ řekl.

A opačný problém – přes padesát studentů studovalo plzeňská práva déle, než měli. 49 studovalo pětiletý magisterský obor přes osm let a 4 studenti studovali tříletý bakalářský obor přes pět let. Škola jim ukončí studium.

Státní zastupitelství už má několik podnětů

Učitelé, kteří už dříve vedení fakulty za nestandardní postupy veřejně kritizovali, jsou teď skutečným rozsahem problémů zaskočeni. „To musel být nějaký uzavřený kruh zasvěcených lidí. To už je pro kriminální policii,“ uvedla vedoucí katedry trestního práva Helena Válková. Rektor univerzity Josef Průša je stejného názoru. „Já jsem se s tím za celý svůj akademický život, a není krátký, nesetkal,“ řekl. Případem se začal zabývat Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie. Podněty, které obdrželo státní zastupitelství, se týkají například plagiátu bývalého proděkana, přijímání absolventů karlovarské soukromé školy či uznávání diplomů absolventů pražského Mezinárodního institutu podnikatelství a práva, který je akreditován na Zakarpatské státní univerzitě v Užhorodu.

 V pondělí tři studenti obhájili své rigorózní práce

Své práce čerstvě obhájili a titul JUDr. získali předseda karlovarského občanského sdružení Mladí duchem Ronald Němec (ODS), Marek Šlégl a David Petrilák. Pospíšil proto požádal profesora Karla Eliáše, aby jejich práce posoudil, zda jsou v pořádku. Němec dnes uvedl, že obhajoba proběhla standardně a že spolu s bratrem připravili přehled toho, jak při sepisování práce postupoval. Zveřejněním harmonogramu se snaží zabránit pošpinění svého jména. Němec u dnes už bývalého proděkana Milana Kindla práci obhajoval, protože byl jeho konzultantem.

V komisi, která tyto tři práce hodnotila, byl Kindl a jeho blízcí spolupracovníci Daniel Telecký a Ondřej David. Když se o třech nových titulech dozvěděl Pospíšil, prý náhodou, rozhodl se až do odvolání obhajoby rigorózních prací zastavit.

Fakulta znovu zpřístupnila disertační práce všech absolventů k nahlédnutí, všechny budou zpět v knihovně do příští středy.

Co čeká fakultu za změny

 • Změny v přijímacích zkouškách
 • Směrnice o tom, kdo může zkoušet konkrétní předmět
 • Zavedení kreditního systému
 • Reforma studijního oddělení
 • Vyhlášení úředních hodin děkana
 • Personální audit
 • Kontrola vnitřních předpisů

Studenti se budou muset připravit na rozsáhlé změny. Nejen o nich se diskutovalo na schůzce s novým vedením. Fakulta totiž zavede kreditní systém, který umožní lepší kontrolu studentů a měl by zabránit tomu, aby se doba studia nedala zkrátit. Studující musí mít po určité době určitou sumu kreditů. „Na jaře příštího roku předložíme konečnou podobu studia v rámci kreditního systému,“ uvedl Pospíšil. Na ostatních fakultách ZČU přitom tento systém funguje už od devadesátých let. Ještě dříve ale bude zavedena směrnice o tom, kdo může zkoušet jaký předmět. Za bývalého vedení bylo totiž možné dělat zkoušky i na jiné katedře, než která daný předmět garantovala – například u vedení, což budilo různé spekulace. Změnit by se měl také systém přijímacích zkoušek. Využívat by se měly testy Scio.


Tým kolem Jiřího Pospíšila

 • Vedoucí katedry správního práva Květoslav Kramář
 • Z katedry trestního práva Petr Škvain
 • Specialista na obchodní právo Bohumil Havel
 • Z katedry občanského práva Petr Bezouška
 • Z katedry správního práva Jan Malast
Budova Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
Budova Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
Více fotek
 • Budova Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni zdroj: www.wikipedie.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1161/116055.jpg
 • Diplomová práce autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1164/116336.jpg
 • Děkanát autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1164/116341.jpg