Výstava My jsme to nevzdali je k vidění na 11 místech Prahy

Praha - V ulicích Prahy začala výstava My jsme to nevzdali (aneb Příběhy 20. století), která připomíná osudy Čechoslováků, kteří se nehodlali smířit s dvěma totalitními režimy, nacismem a komunismem. Pod širým nebem je v centru Prahy od Pražského hradu a Hradčanského náměstí přes Klárov, Kampu, Národní třídu až po Václavské náměstí nainstalováno na 150 informačních panelů, které přibližují pohnuté dějiny minulých desetiletí. U stanice metra Malostranská se tyčí skoro šestimetrová strážní věž - replika z pracovního tábora Vojna u Příbrami, takzvaná špačkárna. Na Hradčanském náměstí přihlíželo slavnostnímu zahájení výstavy několik desítek lidí.

„Myslím, že to je dobře, že lidé uvidí špačkárnu, která nás hlídala,“ řekl k tomu spisovatel Jiří Stránský. Věž je prý přesně taková, pod kterou on sám kdysi seděl. Informační panely přibližují osudy válečných veteránů, odbojářů, vězňů či disidentů. „V novou generaci strašně věřím, když budou vidět takovéhle výstavy, budou mít sofistikované kantory a potkají se s lidmi, kteří jim budou rozumět a budou je chápat, tak teprve tato generace bude ta, která to všechno bude chtít opravdu rozkrýt,“ domnívá se Stránský, který byl za minulého režimu v armádě mezi tzv. pétépáky a prošel i několika pracovními tábory včetně uranových dolů v Jáchymově.

Mikuláš Kroupa: „Odbojáři mají pocit, že jejich hodnoty se dnes vytrácejí. Mladá generace nerozumí, o čem ti lidé vyprávějí.“

Video Vstup Edity Horákové
video

Vstup Edity Horákové

Vstup Edity Horákové

15,00 29 10 9

Studio ČT24 k výstavě My jsme to nevzdali

Rozhovor s Jiřím Stránským

„Snažíme se přes konkrétní lidské příběhy vyprávět události dvacátého století,“ komentoval výstavu ve Studiu ČT24 ředitel pořádajícího sdružení Post Bellum Mikuláš Kroupa s tím, že se organizátoři záměrně nesnažili koncentrovat jen na generaci listopadu 1989, ale i na ostatní bojovníky za svobodu a demokracii v dějinách naší země, jako jsou třeba váleční veteráni. Výstava nabízí pohled na víc jak osmdesát lidských příběhů.


Výběr z osobností, jejichž životní epizody budou představeny:
Josef Hercz, Anna Hyndráková, Vasil Korol, František Zahrádka, Oto Mádr, Václav Malý, Vladimír Merta, Petr Placák…

Výstavu pořádá sdružení Post Bellum, které se zabývá natáčením pamětníků protinacistického a protikomunistického odboje 20. století, ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Prahou 1. Záštitu nad akcí převzal premiér Jan Fischer. Výstava potrvá až do 23. listopadu.

Výstavní zastávky: 

Hradčanské náměstí
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA A DOMÁCÍ ODBOJ (železniční „transportní“ vagon, který za druhé svěové války převážel československé Židy do Terezína, 12 výstavních ploch, z toho 7 výpovědí pamětníků a 2 historické texty)

Pražský hrad 1
HOLOCAUST (12 výstavních ploch, z toho 7 výpovědí pamětníků a 2 historické texty)

Pražský hrad 2
GULAG (12 výstavních ploch, z toho 7 výpovědí pamětníků a 2 historické texty)

Klárov
50. LÉTA (strážní věž, 12 výstavních ploch, z toho 7 výpovědí pamětníků a 2 historické texty)

Náměstí Jana Palacha
PRAŽSKÉ JARO A NÁSTUP TZV. NORMALIZACE (12 výstavních ploch, z toho 7 výpovědí pamětníků a 2 historické texty)

U Salvátora
MENŠINY – SUDETŠTÍ NĚMCI, CHORVATÉ, ROMOVÉ… (8 výstavních ploch, z toho 4 výpovědi pamětníků a 2 historické texty)

Na Kampě
CHARTA 77 A KULTURNÍ DISENT (16 výstavních ploch, z toho 10 výpovědí pamětníků a 3 historické texty)

U Sovových mlýnů I. a II.
JINÉ CESTY ODPORU PROTI REŽIMU V 80. LETECH (10 výstavních ploch, z toho 5 výpovědí pamětníků a 2 historické texty)

Nová scéna - Piacetta Národního divadla
DIVADLO A REVOLUCE (12 výstavních ploch, z toho 5 výpovědí pamětníků, doplněno historickými texty)

Jungmannovo náměstí
LISTOPAD 89 OČIMA VELVYSLANECTVÍ SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO A VELVYSLANECTVÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VB (10 výstavních ploch, z toho 4 výpovědi pamětníků, doplněno historickými texty, fotodokumentací)

Václavské náměstí – Vodičkova
PLÁNY STB NA POTLAČENÍ SAMETOVÉ REVOLUCE (12 výstavních ploch s historickými texty a bohatou fotodokumentací)

Václavské náměstí – Vodičkova
(Vodní dělo)

Václavské náměstí – Opletalova
SAMETOVÁ REVOLUCE (20 výstavních ploch s historickými texty a bohatou fotodokumentací)