Práva v Plzni mohou opět udělovat titul JUDr.

Plzeň - Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) může znovu udělovat titul doktora práv JUDr. Na svém červnovém zasedání o tom rozhodla akreditační komise. Členové komise dospěli k názoru, že fakulta, kterou loni zasáhla aféra s takzvanými rychlostudenty a některými podivně udělenými tituly, udělala hodně práce pro nápravu.

„Komise považuje Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni již za vnitřně konsolidovanou a konstatuje, že uskutečněné reformy vytvářejí velmi dobré předpoklady pro kvalitní uskutečňování akreditovaných činností a další rozvoj fakulty. S ohledem na tuto skutečnost AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek u magisterského studijního programu 'Právo a právní věda' a s udělováním titulu JUDr.,“ píše komise. Oficiálně bude zřejmě její rozhodnutí oznámeno ve čtvrtek, na kdy je svolána tisková konference fakulty a šéfky akreditační komise Vladimíry Dvořákové.

Zatím ale podle zprávy AK trvá omezení akreditace u doktorského studijního programu. Komise se prý „přiklání k názoru vedení fakulty, že vzhledem k množství studentů, kteří jsou v daném programu z dřívějších let, je třeba zajistit především jejich kvalitní dostudování s dostatkem časového prostoru pro působení školitelů“.

Video Reportáž Marty Machkové
video

Reportáž Marty Machkové

Pospíšil míří z Plzně na ministerstvo

Zítra by měl na tiskové konferenci děkan fakulty Jiří Pospíšil říct, kdy ve vedení plzeňských práv skončí. Stal se totiž ministrem spravedlnosti v nové vládě. Právě za jeho působení v čele fakulty se náprava kritizovaných nedostatků odehrála. „Fakulta provedla revizi vnitřních předpisů a dalších dokumentů a zřetelně usiluje o maximální transparentnost všech procesů. AK současně hodnotí pozitivně snahu o personální stabilizaci fakulty a nastartování systematické výzkumné činnosti,“ píše komise mimo jiné.

Rigorózní zkoušky by podle ní měly být vykonávány především v těch oborech práva, v nichž působí na fakultě interní habilitovaní pracovníci s odpovídající odbornou a publikační činností. Komise také upozorňuje na to, že je nutné, aby v komisích byli zastoupeni docenti a profesoři z daných oborů. Uvedla rovněž, že bude vývoj na fakultě nadále věnovat pozornost.

Jiří Pospíšil
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24