Není loupež jako krádež - soudy budou přísnější

Brno - Nejvyšší soud zpřísnil kritéria při rozlišování mezi krádeží a loupeží, za kterou hrozí vyšší tresty. Loupeže se podle soudu dopustí i ten, kdo jen naznačí možnost užití násilí, aniž by například vyslovil konkrétní výhružku. Řadu kauz souzených dosud jako krádeže tak lze trestat přísněji, uvedl soud v novém sjednocujícím stanovisku. Soudy dosud v podobných situacích nerozhodovaly jednotně.

K naplnění znaků loupeže podle Nejvyššího soudu stačí, když pachatel nějakým náznakem vzbudí v poškozeném obavu a strach z bezprostředního fyzického násilí. Podobné jednání může spočívat například v naznačování úderů, ukázání zbraně, ale také v zastavení poškozeného na odlehlém místě nebo na místě, z něhož má ztíženou možnost úniku a přivolání pomoci.

Podle mluvčího soudu Petra Knötiga musí být zjevné, že poškozený svoji situaci považoval za bezvýchodnou, a v důsledku toho ani nekladl odpor, přičemž pachatel si toho byl vědom a počítal s tím. „Z tohoto sjednocujícího stanoviska vyplývá, že řada případů, které byly soudy dosud hodnoceny jako krádež, se bude nyní hodnotit jako loupež s přísnějším trestním postihem,“ uvedl Knötig.

Soudy budou nyní rozhodovat jednotněji

Nejvyšší soud již v tomto duchu odmítl dovolání muže, jenž ve dvorním traktu jednoho z domů u chebského úřadu práce požádal oběť o zapůjčení telefonu. Poškozený mladík mu nevyhověl, nechtěl mu dát ani peníze. Stál přitom zády u zdi. Nakonec mu útočník řekl: „Nekecej!“ a donutil jej vyndat všechny věci z kapes. Když si předměty prohlédl, vrátil je poškozenému a nechal jej odejít. Podle soudů šlo o loupež, což Nejvyšší soud potvrdil.

Účelem sjednocujících stanovisek je vnést řád do podobných případů, které různé soudy hodnotí odlišným způsobem. Například v kauze muže z Chebu justice podle NS postupovala správně. „Některé další soudy však v tomto duchu nepostupovaly, a proto trestní kolegium Nejvyššího soudu vydalo sjednocující stanovisko, které je nyní závazné pro všechny soudy v ČR. Toto stanovisko současně znamená zpřísnění kritérií pro posuzování, zda jde o krádež, nebo o přísnější loupež,“ uvedl Knötig.