Dědička po Karlu Walderode uspěla u okresního soudu v Semilech

Semily – Johanna Kammerlanderová, která se léta domáhá vydání pozemků a nemovitostí po Karlu des Fours Walderode, dnes uspěla u semilského okresního soudu. Tento verdikt označil její právní zástupce za morální vítězství, celý spor ale nekončí, protože se chce stát odvolávat ke krajskému soudu. Kammerlanderová se na Semilsku domáhá vydání např. zámku Hrubý Rohozec a okolních pozemků, na části ovšem stojí také průmyslová zóna v Turnově. „Je to morální vítězství, ale vidím to ještě nejméně na dalších šest let sporů,“ řekla po skončení jednání novinářům Kammerlanderová.

Walderode o rodový majetek přišel jako Němec na základě Benešových dekretů a spor se týkal i toho, zda se za druhé světové války proti československému státu neprovinil. Ivana Velíšková, která u soudu zastupovala město Turnov a Národní památkový ústav, na minulém líčení předložila jako důkaz členský průkaz, který prý dokazuje členství Walderodeho v Sudetoněmecké straně – podle Velíškové tak nemá na vrácení majetku nárok.

K tomu ovšem soudce Vít Záveský vůbec nepřihlížel – oprávněnost nároku rodu Walderode je prý potvrzena tím, že bylo Karlu Walderode v 90. letech vráceno české občanství. „Pokud bylo občanství vráceno, je tím vyřešena otázka, zda se provinil, či neprovinil, a soudu nepřísluší to prověřovat,“ vysvětlil ve svém zdůvodnění soudce.

Video Reportáž Milana Brunclíka
video

Reportáž Milana Brunclíka

Spor u semilského soudu byl veden proti 12 žalovaným. Jsou mezi nimi i podniky a sportovní organizace, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Správa železniční dopravní cesty, Krajská správa silnic Libereckého kraje nebo Pozemkový fond České republiky. Jejich právní zástupci dnes před soudem shodně žádali zamítnutí žaloby, ale neuspěli. Soudce potvrdil nárok dědičky na většinu nemovitostí s výjimkou pozemků v Turnově - Daliměřicích, kde Kammerlanderová sama žalobu stáhla kvůli mimosoudnímu vyrovnání.

Potomek šlechtické rodiny Walderode přišel o své panství na Semilsku, Jablonecku a Liberecku po druhé světové válce a jeho dědička
Kammerlanderová se jeho vydání domáhá už bezmála dvě desetiletí. Nejvyšší soud České republiky a následně i Ústavní soud jí dosud přiřkly kus lesa u obce Žďárek v okrese Liberec, což by mohlo mít vliv i na další spory. Další spor řeší soud v Jablonci, tam ale rozhodnutí zatím nepadlo, strany se odvolaly, potvrdil dnes novinářům právník Kammerlanderové.

Zámek Hrubý Rohozec
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24