Mrtvice postihne ročně 35 tisíc lidí

Praha – Cévní mozková příhoda postihne v Česku ročně asi 35 000 lidí a je druhou nejčastější příčinou úmrtí a hlavní příčinou trvalé invalidity u dospělých. Nejvíce ohroženi jsou lidé starší 65 let, mozková mrtvice se ale může dostavit v každém věku. Třetina lidí, které mrtvice postihne, zemře, třetina vyvázne bez následků a třetina musí bojovat s následky v podobě ochrnutí či problémů s řečí. Tento týden začala měsíční kampaň, která má zvýšit povědomí o tomto akutním onemocnění. Tématu mrtvice se bude věnovat i magazín TEP, který vysílá ČT24 v sobotu v 10:00. 

Velkou hrozbu představuje cévní mozková příhoda podle lékařů už u lidí nad 50 let. Mezi obyvateli od 49 do 65 let je její výskyt v Česku dvakrát až třikrát vyšší než v zemích západní a severní Evropy.

Příznaky nemoci se rozvíjejí náhle a nečekaně, onemocnění je léčitelné. Mezi nejčastější patří porucha řeči, pokles ústního koutku, ochrnutí ruky nebo nohy obvykle na jedné polovině těla a ztráta rovnováhy. Lékaři upozorňují na to, že léčbu je nutné zahájit do 4,5 hodiny od prvních příznaků. Lidé při podezření na mozkovou mrtvici musí okamžitě zavolat záchrannou službu.

Rizikovými faktory jsou například vysoký tlak, zvýšená hladina cholesterolu, cukrovka, kuřáctví a obezita. Po cévní mozkové příhodě mohou přijít deprese a snížení mobility.

Kampaň zahrnuje informační letáky, spot, informace v médiích a dny otevřených dveří v nemocnicích. Cílem je informovat lidi nejen o příznacích onemocnění a o tom, jak při nich postupovat, ale také o možnostech prevence.

Video Reportáž Markéty Šenkýřové
video

Reportáž Markéty Šenkýřové