Bude se o sexu ve školách mluvit otevřeně, nebo budou některé věci tabu?

Praha - Mají se děti učit ve škole, jak nasazovat kondom? Anebo má ze školních osnov zmizet i samotné slovo sex? Odborníci bojují za otevřenou sexuální výchovu, která se v Česku začala rozvíjet ihned po roce 1989. Nicméně nyní se proti nim postavilo několik desítek konzervativně laděných rodičů, kteří se sdružují pod tzv. Výborem pro ochranu rodičovských práv (VORP). A na jejich slova slyší i samotný ministr školství Josef Dobeš. VORP je sdružení rodičů, mezi nimiž jsou i učitelé, kteří již nechtějí mlčet ke špatným vlivům, které se do škol infiltrují proti vůli rodičů i učitelů. „My nechceme odstranit sexuální výchovu ze škol úplně. My jenom chceme, aby probíhala kontinuálně s výchovou v rodině, a pokud s ní je v rozporu, tak je to problém,“ vysvětluje postoj sdružení Jana Jochová Trlicová, místopředsedkyně VORPu.

Zatímco členové sdružení protestují proti otevřenosti, s jakou kantoři hovoří s žáky o sexu, odborníci nad nápady sdružení kroutí hlavou. „Zrušit sexuální výchovu na školách nebo ji okleštit, to je 20 let krok zpět, bohužel,“ připomíná Miluše Rašková z Katedry primární pedagogiky z Univerzita Palackého v Olomouci.

Josef Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: „Jestliže rodič řekne, že mi něco na té výuce vadí, tak to zkoumejme a zvažujme, jestli je to dobře, nebo špatně.“ 

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova, Praha 5: „Všichni jsme sexuální bytosti od narození, tak to prostě je. A naopak bychom měli přijímat sebe sama a rozdíly mezi pohlavími přirozeně a umět se o nich normálně bavit. To znamená normálně, kultivovaně a slušně. Ale zároveň otevřeně.“


Například už loni VORP dosáhl toho, že ministr školství Dobeš zakázal novou příručku o sexuální výchově z pera předních odborníků na sexuologii a pedagogiku. Příručka podle ministra stála na sexuálních technikách a dovednostech, což se mu příliš nezamlouvalo. Ve stejné věci vidí problém i místopředsedkyně VORPu Jana Jochová Trlicová: „Postoje a dovednosti navlékání kondomů, to už přece vůbec nepatří do té sféry, do které by se učitel měl dětem vlamovat.“ 

Video Kdo vydělává na bytech na severu
video

Kdo vydělává na bytech na severu

Sdružení rodičů se domnívá, že tady je místo pro výchovu v rodině. Nicméně stále existují rodiny, kde děti podobné informace nedostanou. „Je mnoho rodin, kde tyto informace nedostanou, pro ně je škola vlastně jediným a tím hrozně důležitým zdrojem,“ připomíná sexuoložka Hana Fifková. Odborníci k tomu navíc dodávají, že samotní rodiče nemají potřebné znalosti, dovednosti „a nejsou vyzbrojeni ani tím osobnostním přístupem, aby vůbec byli schopni nějakým způsobem cíleně své děti vést v rámci sexuální výchovy“, jak dodává Rašková. 

Marek Vácha, katolický kněz, Ústav etiky, 3. lékařská fakulta UK

„Nemyslím si, že by problém byl v tom, že by se sdělovala jenom nějaká pravda. Problém je spíš v tom, pravděpodobně ze strany těch rodičů, říct, že ta pravda v sobě má určitý etický náboj a že používání kondomu nebo nezávazný sex s kýmkoliv kdekoliv je eticky věc, která stojí za úvahu.“Nyní se VORP podílel na novém vzdělávacím plánu ministerstva školství (dokument Pročištění rámcového vzdělávacího plánu). Zmizely z něj údajně nevhodné výrazy obsažené ve školních osnovách. Například „sexuální zneužívání“. Podle VORPu „není důležité znát detailně všechny formy násilí, ale být schopen požádat o pomoc, pokud se stanu obětí“ (citát).  Hana Fifková varuje: „Oběťmi sexuálního zneužívání jsou děti často předškolní, malé děti. A není to jenom zneužívání cizím zlým člověkem, ale je to často zneužívání v rodinách, zneužívání v zájmových skupinách, zneužívání v kostelech…“  (Příklady výhrad VORPu najdete zde)

Dokument Pročištění rámcového vzdělávacího plánu
Zdroj: ČT24

Sdružení se rovněž domnívá, že dítě školou povinné si ze školy nutně nemusí přinést informace o sexuálním chování či o těhotenství mladistvých. „Podporovat v tomto věku dítě autoritou učitele, aby dítě mělo sexuální zážitky, je naprostý nesmysl. Jako výchova by měla směřovat k tomu, aby ty zážitky oddalovalo. Aby se věnovalo studiu, aby z něj vyrostl řádný a dobrý člověk,“ vysvětluje postoje VORPu Jochová Trlicová. 

VORP bodoval i v případě učebnice občanské nauky pro šestou třídu. Po 6 letech, co se z ní děti učily, z ní teď musela pryč fotka polonahého exhibicionisty. 

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova, Praha 5

„Tvářit se, že do 15 let nikdo neví, co to je sex, a nemá sexuální prožitky, je samozřejmě nesmysl. My víme i o tom a jedním z mých motivů, proč učit sexuální výchovu, bylo to, že v ČR je ročně 100-110 případů těhotenství a porodů dívek mladších 15 let.“

„Nerad bych se dožil situace, že v učebnici budou nahý chlapec a dívka, kteří mezi nohama nebudou mít nic, budou mít rozmlžený obrázek.“