Bude se o sexu ve školách mluvit otevřeně, nebo budou některé věci tabu?

Praha - Mají se děti učit ve škole, jak nasazovat kondom? Anebo má ze školních osnov zmizet i samotné slovo sex? Odborníci bojují za otevřenou sexuální výchovu, která se v Česku začala rozvíjet ihned po roce 1989. Nicméně nyní se proti nim postavilo několik desítek konzervativně laděných rodičů, kteří se sdružují pod tzv. Výborem pro ochranu rodičovských práv (VORP). A na jejich slova slyší i samotný ministr školství Josef Dobeš. VORP je sdružení rodičů, mezi nimiž jsou i učitelé, kteří již nechtějí mlčet ke špatným vlivům, které se do škol infiltrují proti vůli rodičů i učitelů. „My nechceme odstranit sexuální výchovu ze škol úplně. My jenom chceme, aby probíhala kontinuálně s výchovou v rodině, a pokud s ní je v rozporu, tak je to problém,“ vysvětluje postoj sdružení Jana Jochová Trlicová, místopředsedkyně VORPu.

Zatímco členové sdružení protestují proti otevřenosti, s jakou kantoři hovoří s žáky o sexu, odborníci nad nápady sdružení kroutí hlavou. „Zrušit sexuální výchovu na školách nebo ji okleštit, to je 20 let krok zpět, bohužel,“ připomíná Miluše Rašková z Katedry primární pedagogiky z Univerzita Palackého v Olomouci.

Josef Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: „Jestliže rodič řekne, že mi něco na té výuce vadí, tak to zkoumejme a zvažujme, jestli je to dobře, nebo špatně.“ 

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova, Praha 5: „Všichni jsme sexuální bytosti od narození, tak to prostě je. A naopak bychom měli přijímat sebe sama a rozdíly mezi pohlavími přirozeně a umět se o nich normálně bavit. To znamená normálně, kultivovaně a slušně. Ale zároveň otevřeně.“


Například už loni VORP dosáhl toho, že ministr školství Dobeš zakázal novou příručku o sexuální výchově z pera předních odborníků na sexuologii a pedagogiku. Příručka podle ministra stála na sexuálních technikách a dovednostech, což se mu příliš nezamlouvalo. Ve stejné věci vidí problém i místopředsedkyně VORPu Jana Jochová Trlicová: „Postoje a dovednosti navlékání kondomů, to už přece vůbec nepatří do té sféry, do které by se učitel měl dětem vlamovat.“ 

Sdružení rodičů se domnívá, že tady je místo pro výchovu v rodině. Nicméně stále existují rodiny, kde děti podobné informace nedostanou. „Je mnoho rodin, kde tyto informace nedostanou, pro ně je škola vlastně jediným a tím hrozně důležitým zdrojem,“ připomíná sexuoložka Hana Fifková. Odborníci k tomu navíc dodávají, že samotní rodiče nemají potřebné znalosti, dovednosti „a nejsou vyzbrojeni ani tím osobnostním přístupem, aby vůbec byli schopni nějakým způsobem cíleně své děti vést v rámci sexuální výchovy“, jak dodává Rašková. 

Marek Vácha, katolický kněz, Ústav etiky, 3. lékařská fakulta UK

„Nemyslím si, že by problém byl v tom, že by se sdělovala jenom nějaká pravda. Problém je spíš v tom, pravděpodobně ze strany těch rodičů, říct, že ta pravda v sobě má určitý etický náboj a že používání kondomu nebo nezávazný sex s kýmkoliv kdekoliv je eticky věc, která stojí za úvahu.“Nyní se VORP podílel na novém vzdělávacím plánu ministerstva školství (dokument Pročištění rámcového vzdělávacího plánu). Zmizely z něj údajně nevhodné výrazy obsažené ve školních osnovách. Například „sexuální zneužívání“. Podle VORPu „není důležité znát detailně všechny formy násilí, ale být schopen požádat o pomoc, pokud se stanu obětí“ (citát).  Hana Fifková varuje: „Oběťmi sexuálního zneužívání jsou děti často předškolní, malé děti. A není to jenom zneužívání cizím zlým člověkem, ale je to často zneužívání v rodinách, zneužívání v zájmových skupinách, zneužívání v kostelech…“  (Příklady výhrad VORPu najdete zde)

Dokument Pročištění rámcového vzdělávacího plánu
Zdroj: ČT24

Sdružení se rovněž domnívá, že dítě školou povinné si ze školy nutně nemusí přinést informace o sexuálním chování či o těhotenství mladistvých. „Podporovat v tomto věku dítě autoritou učitele, aby dítě mělo sexuální zážitky, je naprostý nesmysl. Jako výchova by měla směřovat k tomu, aby ty zážitky oddalovalo. Aby se věnovalo studiu, aby z něj vyrostl řádný a dobrý člověk,“ vysvětluje postoje VORPu Jochová Trlicová. 

VORP bodoval i v případě učebnice občanské nauky pro šestou třídu. Po 6 letech, co se z ní děti učily, z ní teď musela pryč fotka polonahého exhibicionisty. 

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova, Praha 5

„Tvářit se, že do 15 let nikdo neví, co to je sex, a nemá sexuální prožitky, je samozřejmě nesmysl. My víme i o tom a jedním z mých motivů, proč učit sexuální výchovu, bylo to, že v ČR je ročně 100-110 případů těhotenství a porodů dívek mladších 15 let.“

„Nerad bych se dožil situace, že v učebnici budou nahý chlapec a dívka, kteří mezi nohama nebudou mít nic, budou mít rozmlžený obrázek.“