Ministerstvo: Přestávky se školákům krátit nebudou

Praha – Ministerstvo školství dnes oznámilo, že se přestávky na základních školách zkracovat nebudou. Žáci by podle resortu v takovém případě neměli dost času na hygienu a přípravu na další hodinu. Ministerstvo tak reagovalo na zprávu, že by se podle připravované vyhlášky školní přestávky mohly zkrátit z deseti na pět minut. Podle další nové vyhlášky také budou moci mateřské školy přijímat více dětí než dosud, pokud budou děti chodit do školky na kratší dobu. Úředníci chystají i vyhlášku, podle níž by se měly přijímací zkoušky na střední školy konat dřív, aby nekolidovaly s termíny státních maturit. Některé změny přitom reagují na novelu školského zákona.

„Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš (VV) svolal poradu vedení, která se jednoznačně usnesla, že změna by nebyla ve prospěch žáků, a proto se vrací k původnímu znění,“ uvedlo dnes ministerstvo v tiskové zprávě s tím, že změna se do vyhlášky dostala na základě návrhu škol a obcí. Ředitelé škol měli nově dostat možnost zkracovat přestávky z deseti na pět minut, aby výuka končila dřív a dojíždějící děti stihly vlak nebo autobus. Ministerstvo navrhlo i zkrácení obědové pauzy z 50 na 30 minut.

Ředitelé škol to ale považují za nesmysl, protože děti i kantoři by prý nestíhali přebíhat mezi učebnami a ve školních jídelnách by nastal chaos. Obecně ale oslovení ředitelé vítají možnost volby a větší volnost při tvorbě struktury vyučovacího dne. „My toho nevyužijeme. Ale pokud je to ve vyhlášce jako možnost, a nikoliv povinnost, tak mi na tom nic nevadí,“ uvedl ředitel Gymnázia Brno Jiří Herman. Stínový ministr školství za ČSSD Marcel Chládek označil návrh za „komický“ a „nesmyslný“. Podle něj jsou takové plány výrazem bezradnosti ministra Dobeše.

Návrh vyhlášky

„Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou nejméně pětiminutové, jedna přestávka v dopoledním vyučování musí trvat nejméně 15 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá nejméně 30 minut. Délku přestávek a jejich zařazení a počet vyučovacích hodin v dopoledním a odpoledním vyučování stanoví škola s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.“


Další navržené změny mají snížit byrokracii, školám se například usnadní pořádání plaveckých kurzů nebo vyplňování vysvědčení. Vyhláška upravuje také vzdělávání v zahraničí. „Nově se vytváří podmínky pro uznávání vzdělávání poskytovaného právnickou či jinou osobou v zahraničí,“ stojí v materiálu. To se týká českých škol, které v cizině po dohodě s ministerstvem vzdělávají děti českých rodičů v češtině a českých reáliích.

Žák 6. třídy Tomáš Černý vzkazuje ministrovi:

0„Když už by se tady zkrátily přestávky, mohla by se zkrátit i škola, ze 45 minut jenom na 40.“


Další vyhláškou chce zase ministerstvo do přeplněných školek dostat víc dětí. „Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, může se ve zbývající době v mateřské škole vzdělávat další dítě,“ uvedli úředníci. Rodiče dítěte, které by chodilo do školky „ve zbývající době“, by za něj platili nejvýše dvě třetiny běžného poplatku.

Novinky by se měly dotknout také středních škol, termíny přijímacích zkoušek by se měly jednotně konat od 22. do 30. dubna včetně zkoušek na dálkové a nástavbové obory. Dosud přitom mohly školy „přijímačky“ pořádat až do 7. května, na některé typy škol až do první poloviny května. Letos už ale budou střední školy v květnu zaměstnány jednotnými maturitními testy. Vyhláška by měla začít platit ještě v lednu, protože do konce měsíce musejí ředitelé škol vyhlásit podmínky pro přijímací řízení.

Video Reportáž Pavly Kubálkové a Ivana Lukáše
video

Reportáž Pavly Kubálkové a Ivana Lukáše