Děti na hudební festivaly nepatří, upozorňují lékaři

Praha – Velké hudební festivaly čím dál častěji lákají rodiče s dětmi. Dětští lékaři ale upozorňují na to, že účast na takových akcích může být pro děti nebezpečná a odrazují od ní. U dětí může totiž snadno dojít k úrazu nebo i k trvalému poškození sluchu.

Festivaloví fanoušci stárnou a zakládají rodiny, ale zároveň nechtějí přijít o atmosféru velkých letních festivalů – to potvrzují například pořadatelé Benátské noci Pavel Mikez a Sázavafestu Ladislav Lojka. Nabídka podobných akcí proto odpovídá poptávce, která ze strany rodin s dětmi rok od roku roste. Vedle hudebních vystoupení pro rodiče stále častěji připravují i aktivity pro jejich děti – například malování na obličej, skákací hrad nebo koupání v bazénku.

Jenže pediatři z malých hudebních fanoušků radost nemají. Oslovení lékaři považují účast dětí mladších patnácti let na podobných akcích za riziko. „Já bych každopádně nedoporučovala návštěvu těchto festivalů u malých dětí. Zaprvé kvůli stresové zátěži pro dítě, taky tam hrozí i dehydratace,“ říká dětská lékařka FN Motol Karolína Mrhalová.

V bezpečí nejsou děti ani tehdy, pokud si je rodiče usadí na ramena. Decibely určené dospělým totiž dětské ucho nemusí snést bez újmy. „Je tam i určité hygienické riziko, nepochybně i riziko zvýšené hladiny zvuku,“ potvrzuje dětská lékařka Hana Cabrnochová.

Rodiče, kteří přesto chtějí děti vzít s sebou, by jim měli plně přizpůsobit režim – nechat je vyspat podle zvyklostí, dávat jim pravidelně napít a nespouštět je z očí. Pokud to situace umožní, měli by rodiče zůstat s dětmi v uctivé vzdálenosti od tančících davů a rozhodně je do zábavy dospělých nenutit.

Video Od účasti dětí na festivalech lékaři odrazují
video

Od účasti dětí na festivalech lékaři odrazují