CERN nabírá do svých řad české vědce a studenty

Praha - Pracovníci z oddělení zabývajícího se náborem pracovníků v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN) přijíždí do Prahy, aby zde propagovali a rozšířili své řady pracovníků. Ti by se měli podílet na práci organizace ve všech oblastech. Jak v oblastech fyzikálních, tak technologických, administrativních nebo v oblastech podpůrné infrastruktury. Na půdě ČVUT bude k dispozici přesný seznam pracovních příležitostí.

CERN je nadnárodní organizace, do které Česká republika vkládá nemalé prostředky. I z toho důvodu si samotná organizace hlídá, aby zastoupení nejenom ve vrcholných místech bylo proporční. „V současnosti tam není Česká republika tak zastoupena, jak chce. Kromě vrcholných vědců má CERN zájem o české techniky a další pracovníky, kterým tuto možnost nabízí,“ dodal Igor Jex, teoretický fyzik z ČVUT. Upozorňuje ale, že reálnou možnost najít pozici v CERNu má zhruba desítka špičkových techniků a několik málo úzce zaměřených vědců.

Vojtěch Petráček, prorektor pro vědu a výzkum ČVUT:

„K práci v takové organizaci patří různá lokální specifika a nevýhody. My trpíme například nevýhodami jazykovými, protože CERN je ve frankofonní oblasti Švýcarska. To je pro naše občany složité, na rozdíl od anglicky nebo německy mluvících zemí. Zároveň je to relativně daleko a musíme uvážit i vliv toho, že blízkost Itálie a Francie způsobuje, že těchto obyvatel je tam zaměstnáno procentuálně o něco víc.“


Šanci mají kromě fyziků a studentů podle Petráčka v těchto oborech i studenti a pracovníci v technických oborech, kteří mohou zapadnout do rámce infrastruktury CERNu. Ale také IT specialisté nebo administrativní specialisté. „Pro dnešek máme přihlášených 150 zájemců o seminář. Další seminář proběhne zítra v Brně, tam je napsáno padesát zájemců,“ dodal Petráček.

Jex potvrzuje, že CERN je a ještě zřejmě dlouhou dobu bude nejprestižnější pracoviště pro vědce zabývající se částicovou fyzikou. „Vrcholná částicová fyzika se díky změnám ve financování vědy ve Spojených státech přesunula do Evropy,“ upřesnil.

Video Rozhovor s Vojtěchem Petráčkem
video

Rozhovor s Vojtěchem Petráčkem

Rozhovor s Vojtěchem Petráčkem

St 6_23.10.2012

Rozhovor s Igorem Jexem